Vlaanderen maakt geld vrij voor uitbaggering Leie

Door Bert Maertens op 1 december 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

DEINZE - De uitbaggering van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze kan eind 2018 starten. Ook de zwaaikom ter hoogte van de Brielmeersen zal worden aangepakt. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in antwoord op een parlementaire vraag aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

De zwaaikom in de Leie ter hoogte van de Brielmeersen, waar schepen kunnen keren, verzandt langzaam. “Deze verzanding maakt dat de zwaaikom niet langer bruikbaar is als keerplaats van de schepen en dat er moet uitgeweken worden naar andere plaatsen, zoals Sint-Baafs-Vijve, 9 kilometer verder, en het kruispunt met het Kanaal Gent-Oostende in Schipdonk, 14 kilometer”, aldus Bert Maertens.

In het kader van het Seine-Scheldeproject, dat het Scheldebekken met het Seinebekken wil verbinden, zal de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve uitgebaggerd worden en zullen er nieuwe oevers komen.

“Ook de zwaaikom zal hierbij aangepakt worden. De nodige ontwerpstudies, en een aantal terreinonderzoeken, geotechnisch en archeologisch, zijn hiervoor momenteel aan de gang. De aanbesteding van de werken is gepland midden 2018. De werken zelf kunnen dan starten vanaf eind 2018”, zo weet Bert Maertens nog. De kostprijs voor de baggerwerken wordt geraamd op zo'n 9,9 miljoen euro, voor de oevers op zo'n 6,1 miljoen euro.

“Goed nieuws, niet alleen voor de Oost-Vlaamse Leiestreek, maar vooral voor Deinze, want de Leie is als waterloop zeer sterk aanwezig in het centrum van Deinze. Er zijn ook heel wat bedrijven die ervan gebruikmaken voor aan- en afvoer van goederen. Als de zwaaikom opnieuw gebruikt kan worden, betekent dit alleen maar economische winst”, besluit Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid voor N-VA Sabine Vermeulen. 

 

Bron: elz, Het Nieuwsblad/Regionaal: Meetjesland - Leiestreek; Het Nieuwsblad/Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand, 01.12.2017, p. 6

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Meetjesland - Leiestreek, 01.12.2017, p. 6

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is