Vlaanderen neemt rol provincie over in Mu.ZEE

Door Bert Maertens op 30 september 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

OOSTENDE - De Vlaamse overheid neemt de rol van de provincie over in het beheer van Mu.ZEE. De stad behoudt zijn aandeel zoals nu het geval is. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD).

De Vlaamse regering keurde op 26 juli de afslanking van de provincies definitief goed. Vraag was wat er met de provinciale instellingen moest gebeuren, zoals Mu.ZEE. Het Oostendse museum werd sinds 2010 beheerd door een vzw Mu.ZEE, die ontstond door de fusie tussen het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (PMMK) en het Stedelijk Museum voor Schone Kunsten van Oostende. Het Ensorhuis in Oostende, eigendom van de stad, en het Provinciaal Museum Constant Permeke in Jabbeke, zijn twee sattellietmusea van Mu.ZEE, die onder hetzelfde beheer vallen.

Momenteel is er een evenwichtige vertegenwoordiging van de stad en de provincie in de bestuursorganen van de vzw”, legt Bert Maertens uit.” Zowel de stad als de provincie hebben een aandeel in de collectie en brengen middelen en personeel in. Afspraken tussen de verschillende partners zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst.”

Op basis van gesprekken tussen de Vlaamse overheid, de provincie en de stad is nu beslist dat Vlaanderen het aandeel van de provincie integraal overneemt in vzw Mu.ZEE en dat de stad Oostende zijn aandeel behoudt. “Het is dus zeker niet zo dat de stad Oostende niet meer betrokken wordt in het beheer van het museum, iets wat sommige geruchten verspreidden. Wel integendeel: er wordt in overleg met Oostende bekeken of de huidige beheerstructuur voldoet aan de wensen van beide besturen”, aldus Bert Maertens.

 

Bron: HH, KW De Zeewacht, 30.09.2016, p. 6

 

KW De Zeewacht, 30.09.2016, p. 6

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is