Voka Politica in beeld - Ontmoetingen met de burgemeester

Door Bert Maertens op 16 december 2022, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken
Bert Maertens te gast bij Voka

Onder de noemer Voka Politica organiseert Voka West-Vlaanderen in verschillende West-Vlaamse gemeentes ontmoetingen met de burgemeester. Ondernemers gaan er in gesprek met het lokale bestuur over het beleid van de voorbije jaren én over wat er de komende jaren nog nodig is om het ondernemerschap in de gemeente verder te (onder)steunen.

Bert Maertens - Izegem

Op maandag 28 november waren de Izegemse ondernemers vroeg uit de veren, voor een Voka Politica met de burgemeester. De stad telt een goeie 28.800 inwoners op slechts een 25 km2. Dat Izegem een lange ondernemersgeschiedenis heeft, weet ook burgemeester Bert Maertens als geen ander. Toen hij aan het begin van zijn eerste legislatuur aan een ondernemer vroeg “wat moet ik doen voor ondernemers in de stad?”, was het antwoord: “creëer een stad waar het goed is om te wonen, werken en leven. Dat trekt talent aan, dat hebben we nodig.” Dat probeert het stadsbestuur ook deze legislatuur te bewerkstelligen.

Izegem is goed gelegen, langs het Kanaal Roeselare-Leie en langs de E403. Bert Maertens gaf aan dat er op het vlak van bereikbaarheid nog groeipotentieel is. In de komende jaren wil hij verder de schouders zetten onder de opwaardering van het kanaal en de E403. Beide moeten opgewaardeerd worden om in de toekomst echt te kunnen fungeren als multimodale vervoerinfrastructuren, klonk het. Bij het kanaal gaat het onder andere over het verdiepen van de vaargeul en het verstevigen van de oevers. Bij de E403 kijkt men naar een derde rijstrook in beide richtingen tussen Roeselare en Brugge. 2 dossiers waar ook Voka West-Vlaanderen meer dan haar schouders onder zet. Daarnaast heeft het stadsbestuur ook ambitie om bijkomende ruimte voor ondernemen te creëren. Dat is broodnodig om in de komende jaren economische groei mogelijk te maken. Als laatste dossier dat de komende jaren bepalend zal zijn, gaf Bert Maertens nog het Ventilus-project mee, dat moet instaan voor de energiebevoorrading van de toekomst.

De aanwezige ondernemers erkenden dat de aangehaalde dossiers in de komende jaren cruciaal zullen zijn voor het ondernemerschap in de regio. Ze kreunen onder de krapte op de arbeidsmarkt, zoeken ruimte om verder te groeien en stellen vast dat de stad en regio steeds vaker stilstaat. Er zal dus met grote ogen gekeken worden naar de beleidsresultaten van de volgende jaren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is