Voorkeurscenario voor opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk medio 2017 bekend

Door Bert Maertens op 23 december 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken
Bert Maertens

BRUSSEL – Midden 2017 moet er meer duidelijkheid zijn over de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Concrete uitvoering van werken op het terrein gebeurt ten vroegste eind 2018 en kost 75 miljoen euro. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Het kanaal speelt een cruciale rol in de versterking en uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding via de Leie richting Frankrijk.

 

 

Bert Maertens: "Het Seine-Scheldeproject is van cruciaal belang voor de omschakeling van wegtransport naar binnenvaart. Minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu, dat is de doelstelling. Want elk transport op het water haalt vrachtwagens van onze wegen. De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een elementaire sleutel voor het welslagen van het Seine-Scheldeproject en kan een extra stimulans voor de binnenvaart in West-Vlaanderen betekenen.

In vier fases tot concrete projectuitvoering

Momenteel is voor het project kanaal Bossuit-Kortrijk de verkenningsfase nog lopende. Tijdens die periode overlegt Waterwegen en Zeekanaal NV via klankbordgroepen of bilateraal met verschillende stakeholders en betrokken besturen. Deze fase wordt in 2016 beëindigd, waarna het onderzoekstraject van start gaat. “Dat onderzoek moet tegen midden 2017 de beste oplossing filteren uit de brede waaier van mogelijkheden. Het voorkeurscenario resulteert tijdens de uitwerkingsfase vervolgens tot één of meer projectbesluiten, die ten vroegste in het najaar van 2018 door de Vlaamse regering worden vastgesteld. Pas daarna komen we in de concrete uitvoeringsfase”, zo weet Bert Maertens. De projecttiming kan tijdens het verloop van de studie nog worden bijgesteld indien nodig.

Kostprijs

De uitvoering van de werken om het kanaal Bossuit-Kortrijk op te waarderen wordt momenteel geraamd op 75 miljoen euro. De totale studiekost wordt geraamd op 7,5 miljoen euro.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is