Waterkwaliteit van de Mandel wordt aangepakt

Door Bert Maertens op 26 oktober 2016
Waterkwaliteit van de Mandel wordt aangepakt

BRUSSEL – De Vlaamse overheid maakt samen met de steden en gemeenten uit de Mandelvallei werk van een verbeterde waterkwaliteit in de streek. 24 riolerings- en waterzuiveringsprojecten werden de afgelopen drie jaar voltooid, goed voor een kostprijs van zo’n 29 miljoen euro. Zo’n 30 projecten werden intussen gepland of zijn in uitvoering, een investering van in totaal meer dan 43 miljoen euro. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Izegem Bert Maertens (N-VA) in antwoord op een parlementaire vraag aan minister Joke Schauvliege (CD&V). 

Akkers worden dikwijls besproeid met water dat uit natuurlijke waterlopen afkomstig is. Op zich vormt dit geen probleem, zolang het water proper is en geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. “Ook water uit de Mandel wordt gebruikt om akkers te besproeien. Vorig jaar bleek uit metingen dat de helft van de tien meest vervuilde beken van Vlaanderen zich in de Mandelstreek bevindt: de Passendalebeek in Moorslede was de meest vervuilde van Vlaanderen, maar ook de Paardenbeek en de Zwartegatbeek/Bontebeek in Pittem doken in de top tien op”, aldus Bert Maertens. “Ook in een recent rapport van Natuurpunt viel de Mandel de twijfelachtige eer te beurt bij de vijf vuilste waterlopen te horen.

De oorzaak van deze vervuiling is meervoudig. Er wordt reeds langer op toegezien dat de lozingsnormen voor de industrie niet overschreden worden en via het mestbeleid wordt waterverontreiniging door de landbouw beperkt. Huishoudelijk afvalwater vormt echter nog steeds een belangrijke bron van verontreiniging. De verspreide bebouwing bemoeilijkt de afvoer van afvalwater.

Via het zogenaamde optimalisatieprogramma wil de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hier nu samen met de steden en gemeenten in de Mandelvallei een antwoord op bieden. Er werden in de Mandelstreek sinds 2014 zeven projecten in het kader van dit programma uitgevoerd, goed voor een investeringskost van meer dan 6 miljoen euro. Ook zijn er sinds 2014 15 dossiers van start gegaan; de kostprijs hiervan wordt geraamd op bijna 26 miljoen euro. “Daarenboven kunnen ook de gemeenten subsidies aanvragen voor de aanleg van rioleringen. Op deze manier zijn er nog eens 17 projecten voltooid en 14 van start gegaan. Opnieuw een investering van zo’n 40 miljoen euro”, zo zegt Bert Maertens. “Deze investeringen zijn dringend nodig en absoluut noodzakelijk om de waterkwaliteit in het Mandelgebied te verbeteren.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is