Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Bert Maertens op 18 mei 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Vandaag vond er in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats over de integratie van de OCMW's en de gemeenten.  Het is de vaste wil van deze Vlaamse regering, met minister Homans op kop, om de OCMW’s uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode te integreren in de …

Door Bert Maertens op 20 april 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

De tewerkstelling van personen met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid blijft een aandachtspunt voor minister van Bestuurszaken en Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA).  Er komen ook bijkomende maatregelen om het streefcijfer van 3% te halen. Dit bevestigde de minister vandaag …

Door Bert Maertens op 13 april 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

In de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van 12 april brak Bert Maertens een lans voor de digitalisering van onderuit bij de Vlaamse overheid. "De Vlaamse overheid ging recent op zoek naar enthousiaste medewerkers met een radicaal digitaal en innovatief …

Door Bert Maertens op 25 maart 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken, Izegem

Bert Maertens wordt de nieuwe ondervoorzitter van het Midwestoverleg, een samenwerkingsverband tussen zeventien besturen in de regio Midden-West-Vlaanderen. “Samen met Kris Declercq, de nieuwe voorzitter, wil ik de regionale samenwerking verder uitbouwen. Zo is er nu reeds een intergemeentelijk …

Door Bert Maertens op 17 maart 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Gisteren kwam ik tijdens de plenaire vergadering tussen in het debat rond fusies van gemeenten. De hamvraag hierbij is eenvoudig: zijn alle gemeenten in Vlaanderen vandaag de dag in staat om hun burgers de dienstverlening te bieden die zij verwachten (en waarvoor zij betalen)? Ik pleit dan ook voor …

Door Bert Maertens op 14 maart 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken, Mobiliteit en Openbare Werken

Eén op de vijf ambtenaren bij de Vlaamse overheid legt de weg van en naar het werk geheel of gedeeltelijk af met de fiets. Om dat aantal op te trekken, neemt de Vlaamse overheid de komende jaren maatregelen, zegt Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA), die hierover informatie opvroeg bij Vlaams …