Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Ik ben eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement. Binnen deze commissie volg ik dossiers op die te maken hebben met ambtenarenzaken, e-government en administratieve vereenvoudiging, de lokale besturen (onder andere de integratie van OCMW en gemeente) en intergemeentelijke samenwerking. Ik kan er terugvallen op mijn ervaring als burgemeester van Izegem.

Nieuws over dit onderwerp

Bert Maertens: ‘We zouden niet praten over Ventilus als de kernuitstap was teruggeschroefd’

Ventilus plaatst CD&V tegenover N-VA en landelijk Vlaanderen tegenover Antwerpen. Izegems N-VA-burgemeester Bert Maertens zoekt het midden. Sinds 2013 bestuurt Bert Maertens de West-Vlaamse stad …

Voka Politica in beeld - Ontmoetingen met de burgemeester

Onder de noemer Voka Politica organiseert Voka West-Vlaanderen in verschillende West-Vlaamse gemeentes ontmoetingen met de burgemeester. Ondernemers gaan er in gesprek met het lokale bestuur over het …

Kwart miljard extra investeringsmiddelen voor West-Vlaamse gemeenten

WEST-VLAANDEREN – De 64 West-Vlaamse gemeentebesturen krijgen tijdens deze lokale bestuursperiode 245 miljoen euro extra middelen die ze kunnen investeren in hun gemeente. Dat is het gevolg van het …