De Vlaamse regering kende Izegem vorig jaar zo’n 300.000 euro Vlaamse middelen toe, waarmee het stadsbestuur het socio-culturele verenigingsleven in Izegem een extra duwtje in de rug kon geven in tijden van COVID-19. “We beslisten meteen om met één derde van dat coronanoodfonds onze tientallen verenigingen en organisatoren van evenementen financieel te steunen. Zij moesten door de coronamaatregelen immers veel inkomsten missen. Het overige twee derde, 200.000 euro, wilden we weloverwogen besteden, met het oog op een langdurige impact. We bevroegen de verenigingen via de adviesraden naar hun wensen en kwamen zo tot een concreet voorstel voor de aankoop van materieel voor de stedelijke uitleendienst. Omdat we signalen ontvingen dat veel verenigingen worstelen met de post-corona heropstart stelden we hen een communicatiecampagne en een coachingtraject voor. Deze voorstellen werden door alle adviesraden bijzonder positief beoordeeld”, verduidelijkt burgemeester Bert Maertens. 

Nieuw materieel voor de uitleendienst

Concreet koopt de stad nieuw en extra materieel aan voor de uitleendienst, waar de Izegemse verenigingen meestal gratis een beroep kunnen op doen. “We kopen onder meer een toegankelijke WC-wagen, extra stoelen, bierbanken, herbruikbare bekers en mobiele fietsenrekken aan. Die zaken faciliteren verenigingen en organisatoren bij het in elkaar boksen van evenementen die voor hen jaarlijks geld in het laatje brengen”, stelt schepen van Jeugd en Sport Lothar Feys. “Daarnaast willen we met fietsenstallingen aan jeugdverenigingslokalen de kinderen en jongeren aansporen om de fiets te nemen in plaats van de wagen. We bekijken ook hoe we het WIFI-netwerk op de vrijetijdssite De Krekel kunnen uitbreiden en versterken.”

Bevraging bij Izegemse verenigingen

In het voorjaar organiseerde de stad een bevraging bij de Izegemse verenigingen. “Uit dat onderzoek blijkt dat verenigingen vaak een grote angst hebben voor ledenverlies en vragen ze ondersteuning voor hun bestuur. Met een coachingtraject willen we een antwoord bieden hoe de verenigingen nieuwe leden kunnen aantrekken en huidige leden aan de vereniging binden, hoe ze hun vrijwilligers actief kunnen houden en hoe er een nieuwe dynamiek in de organisatie kan bekomen worden”, legt schepen van Cultuur Kurt Himpe uit. “Leden en vrijwilligers zijn immers cruciaal in de werking van de verenigingen en bijzonder belangrijk voor de toekomst van het Izegemse verenigingsleven.” 

Wervende communicatiecampagne

“We beogen met deze investeringen in ons verenigingsleven duidelijk een structurele, blijvende impact. Ons Izegems verenigingsleven en ons evenementenaanbod is bekend tot ver buiten onze stadsgrenzen. Het is een ongelooflijke troef voor de stad en onze inwoners. We willen met deze investeringen zorgen voor een nieuwe dynamiek en een extra dimensie na corona. Maar we moeten er ook op korte termijn voor zorgen dat de Izegemnaar de weg naar onze prachtige verenigingen opnieuw vindt. Daarom lanceren we vanaf eind augustus een wervende en wervelende communicatiecampagne”, besluit burgemeester Bert Maertens.

Onderwerpen