Izegem

Bert zetelt sinds januari 2007 in de Gemeenteraad van Izegem, waar hij na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 burgemeester werd. Hij is er onder meer bevoegd voor personeel en organisatie, administratieve vereenvoudiging en e-government, veiligheid, inspraak, burgerlijke stand en intergemeentelijke relaties: domeinen die perfect aansluiten bij zijn ondervoorzitterschap van de Commissie Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken. Bert kan je meestal op maandag, woensdag- en donderdagvoormiddag en vrijdag in het Izegemse stadhuis aantreffen. Een afspraak maken, kan via deze link

Nieuws over dit onderwerp

Burgemeester Bert Maertens wil Izegem na verkiezingen blijven besturen

Izegems burgemeester Bert Maertens is door het lokale N-VA-partijbestuur aangeduid als kopman voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024. “Het is een hele eer om onze N-VA-lijst opnieuw te …

Publicatie weergeven Izegem dient bezwaar in tegen RUP Ventilus

Het stadsbestuur van Izegem dient een bezwaarschrift in tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus. De stad blijft erbij dat de hoogspanningslijn volledig ondergronds moet …

Nieuwe cultuurfabriek Izegem komt er: Vlaamse regering investeert ruim 10 miljoen euro in bouw kunstacademie

Met forse financiële steun voor de bouw van een nieuwe kunstacademie maakt de Vlaamse Regering de realisatie van de Cultuurfabriek in Izegem alsnog mogelijk. Vlaanderen neemt liefst 71,5% van de …