Izegem

Bert zetelt sinds januari 2007 in de Gemeenteraad van Izegem, waar hij na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 burgemeester werd. Hij is er onder meer bevoegd voor personeel en organisatie, administratieve vereenvoudiging en e-government, veiligheid, inspraak, burgerlijke stand en intergemeentelijke relaties: domeinen die perfect aansluiten bij zijn ondervoorzitterschap van de Commissie Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken. Bert kan je meestal op maandag, woensdag- en donderdagvoormiddag en vrijdag in het Izegemse stadhuis aantreffen. Een afspraak maken, kan via deze link

Nieuws over dit onderwerp

Vanaf 21 juni geen mondmaskerzone meer in stadscentrum Izegem

Maandag 21 juni wordt de mondmaskerzone in het kernwinkelgebied van Izegem opgeheven. “De cijfers inzake besmettingen, ziekenhuisopnames en het aantal vaccinaties evolueren in Izegem bijzonder …

Burgemeester "Mensenzot" van Izegem - interview met lifestylemagazine De Stadsparel

Sabine Goethals (tv-persoonlijkheid/actrice) bedenkt enkele karakteristieken van DE STADSPAREL en confronteert hiermee de burgemeesters van de uitgaveregio. Stoutmoedig, Trots, Aantrekkelijk, …

Stad Izegem ondersteunt bedrijven in verminderen CO2-uitstoot

Stad Izegem werkt aan een ambitieus klimaatplan. Bedrijven kunnen hier een bijdrage aan leveren. Ze zijn een belangrijke partner om de CO2-uitstoot op het Izegems grondgebied te verminderen. Daarom …