Izegem

Bert zetelt sinds januari 2007 in de Gemeenteraad van Izegem, waar hij na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 burgemeester werd. Hij is er onder meer bevoegd voor personeel en organisatie, administratieve vereenvoudiging en e-government, veiligheid, inspraak, burgerlijke stand en intergemeentelijke relaties: domeinen die perfect aansluiten bij zijn ondervoorzitterschap van de Commissie Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken. Bert kan je meestal op maandag, woensdag- en donderdagvoormiddag en vrijdag in het Izegemse stadhuis aantreffen. Een afspraak maken, kan via deze link

Nieuws over dit onderwerp

Archeologisch onderzoek in Kachtem legt sporen uit Romeinse tijd bloot

Naar aanleiding van de Archeologiedagen maakt de stad Izegem bekend dat er opnieuw archeologisch onderzoek plaatsvindt. “Het onderzoek komt er in aanloop van de realisatie van een nieuw bos in …

Onderzoek naar PFAS op het terrein van de brandweerkazerne

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft een bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op het terrein van de brandweerkazerne in de Dirk Martenslaan. Op …

Vlot op weg in Izegem: naar een verkeersveilig, groen en levendig stadscentrum

De voorbije tien jaar deden zich bijna 50 ongevallen met fietsers en voetgangers voor op en rond de Izegemse centrumbrug en de Korenmarkt. Het is de ambitie van de stad om deze cijfers drastisch te …