Mobiliteit en Openbare Werken

Ik ben vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. In deze commissie leg ik me toe op de domeinen binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject) en wegtransport, naast regionale dossiers.

Nieuws over dit onderwerp

34 gevaarlijke verkeerspunten in West-Vlaanderen wachten op een oplossing

De dynamische lijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen telt 479 punten. 72 daarvan liggen in West-Vlaanderen. Dat aantal moet versneld naar beneden en daarom maakt de Vlaamse regering volgend jaar …

Doorbraak voor estuaire vaart in het verschiet?

Nederland engageert zich om estuaire vaart meer kansen te geven, waarbij versterkte binnenschepen voor de kustlijn naar de Westerschelde kunnen varen. Estuaire vaart is cruciaal voor een vlottere …

Vlaamse Regering investeert volgend jaar in 32 West-Vlaamse fietsprojecten

Met het relanceplan investeert de Vlaamse regering 4,3 miljard euro extra in het versterken van onze economie. “Heel wat van die middelen, 885 miljoen euro, gaan naar openbare werken en …