Mobiliteit en Openbare Werken

Ik ben vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. In deze commissie leg ik me toe op de domeinen binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject) en wegtransport, naast regionale dossiers.

Nieuws over dit onderwerp

Ziektecijfer bij De Lijn piekte het voorbije jaar tot 11 procent!

De werknemers van De Lijn vallen almaar vaker uit door een korte of langdurige ziekte. Het voorbije jaar waren personeelsleden van de Vlaamse Vervoersmaatschappij op 100 dagen gemiddeld 11 dagen ziek …

Tussenkomst Bert Maertens op de begrotingsbespreking van 19/12 in het Vlaams Parlement

Op donderdag 19 december was er de begrotingsbespreking in het Vlaams Parlement. Terwijl de bespreking van de begroting voorheen gespreid werd over meerdere dagen gebeurde dit deze keer in één en …

Voldoende expertise bij De Lijn ondanks groot verloop bij management

In totaal verlieten er dit jaar al tachtig bedienden  vervoersmaatschappij De Lijn. En ook  bij  managers en afdelingshoofden was er zowel in 2018 en 2019 een groot verloop. Dat blijkt uit een …