“Afleiding achter het stuur is een van de vijf voornaamste oorzaken van verkeersongevallen met dodelijke slachtoffers. Gsm-gebruik achter het stuur betekent twee tot negen keer meer risico op een ongeval. Die risico’s zijn vergelijkbaar met een alcoholpercentage van 0,8 promille in het bloed. Strafbaar en gevaarlijk dus. We moeten daarom iedereen erop attent maken dat gsm-gebruik in het verkeer niet veilig is”, stelt Bert Maertens.

Campagne ‘1,2,3 FOCUS!’

De campagne “Focus op de weg, (niet op je gsm)” roept bestuurders op om verantwoord om te gaan met de gsm in de wagen. Concreet roept de campagne op om het principe ‘1,2,3 focus’ toe te passen:

  1. Connecteer je gsm
  2. Stel je gps en muziek op voorhand in
  3. Leg je gsm veilig uit het zicht

Sensibilisering werkt

Een evaluatie van de campagne die in 2023 gevoerd werd, leverde alvast goede resultaten op. Bestuurders verbinden vaker hun gsm (stijging van 38% naar 45%). Er werd ook meer gebruik gemaakt van spraaktechnologie om berichten te laten voorlezen, een stijging van 26% naar 35%. De gsm wordt ook vaker in de vaste houder gezet, een stijging van 23% naar 34%. “De huidige campagne bouwt hierop verder, want deze cijfers moeten uiteraard nog beter. De politie controleert nu ook vaker op gsm-gebruik achter het stuur. Zo stelde de federale politie in 2022 in West-Vlaanderen alleen al 10.310 inbreuken op afleiding achter het stuur vast, het hoogste aantal sinds 2019. Dat aantal moet de komende jaren opnieuw omlaag. Ook sensibiliseringscampagnes zijn daarbij van groot belang”, concludeert Bert Maertens.