Bert Maertens

Een vroege keuze voor de politiek

Bert (°1981) startte zijn beroepsloopbaan na zijn studies (Licentiaat Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent en Master in Overheidsmanagement en Beleid aan de KU Leuven) in september 2004 op het kabinet van toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois. Eerst als medewerker voor het beleidsdomein Bestuurszaken, later als communicatiemedewerker. Na het ontslag van Geert Bourgeois als Vlaams minister, in september 2008, werkte hij als parlementair medewerker in het Vlaams Parlement. Vanaf juli 2009 tot aan zijn eedaflegging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, op 20 juli 2010, was Bert woordvoerder van Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois.


Lokale betrokkenheid als basis

Voor Bert was maatschappelijk engagement een vroege roeping. Hij was, voor hij op 24-jarige leeftijd de politiek instapte, scoutsleider en voorzitter van de Izegemse Jeugdraad en van de Commissie Speelpleinwerking. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd hij voor het eerst verkozen in de Izegemse gemeenteraad en zette hij zijn eerste stappen in de actieve politiek. Met Bert als lijsttrekker won N-VA in 2012 met verve de lokale verkiezingen en trad de partij toe tot de bestuursmeerderheid. In januari 2013 werd Bert burgemeester van Izegem. In oktober 2018 gaven de Izegemnaars hem opnieuw massaal hun vertrouwen en kon hij zijn tweede opeenvolgende bestuursperiode als burgemeester aanvatten.


De West-Vlaamse stem in Brussel

In 2009 nam Bert voor het eerst deel aan parlementsverkiezingen. Vanop de 20ste plaats steunde hij de West-Vlaamse N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement.
Bij de federale verkiezingen van 2010 vroeg de partij Bert om vanop de eerste opvolgersplaats op de Kamerlijst deel te nemen. De N-VA behaalde overal in Vlaanderen een onverhoopt sterk resultaat. In West-Vlaanderen werd de N-VA de grootste partij, goed voor vier zetels in de Kamer. Lijsttrekker Geert Bourgeois bleef Vlaams viceminister-president, waardoor Bert een nieuwe stap zette in zijn nog jonge politieke carrière. Hij werd lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij onder meer actief was in de Commissie Defensie.  
In 2014, na nieuwe parlementsverkiezingen, mocht Bert op 25 juli voor het eerst de eed afleggen als Vlaams Volksvertegenwoordiger. Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 werd hij, als lijsttrekker, opnieuw verkozen in het Vlaams Parlement. In het parlement focust Bert op het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, maar ook over andere onderwerpen vertolkt hij enthousiast de West-Vlaamse stem in het halfrond.

Medewerkers

Ine Vandenbulcke

Ine Vandenbulcke
Medewerkster van Bert Maertens, Vlaams volksvertegenwoordiger