Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik al sinds 2014  vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. In deze commissie leg ik me, als commissiecoördinator voor de N-VA, specifiek toe op de domeinen De Lijn, de ‘modal shift’, binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject, estuaire vaart…), en de grote openbare werken.  Daarnaast volg ik uiteraard ook alle West-Vlaamse dossiers inzake mobiliteit en openbare werken, maar ook andere (zoals Ventilus, bebossing in eigen streek…) op de voet.

 

Daarnaast ben ik deze legislatuur plaatsvervangend lid voor de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering en voor de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Ook in de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid fungeer ik als plaatsvervanger.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Paul Van Miert, Karin Brouwers en Rita Moors
888 (2020-2021) nr. 1

Amendement op het voorstel van decreet tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Paul Van Miert, Karin Brouwers en Rita Moors
888 (2020-2021) nr. 3

Voorstel van decreet over zero-emissievoertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen

van Marino Keulen, Bert Maertens, Lode Ceyssens, Andries Gryffroy, Martine Fournier en Marius Meremans
840 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2022-2023 - N39 Koksijde

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1571 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2022-2023 - N8 Kortrijk-Meensesteenweg/studie

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1573 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2022-2023 - Herinrichting Sint-Idesbald en Koksijde in kader van de trambedding/studie

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1572 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

van Stijn Bex aan minister Lydia Peeters
297 (2021-2022)

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het begrotingsjaar 2020

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Martine Fournier
23 (2020-2021) nr. 2-H

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het begrotingsjaar 2020

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Martine Fournier
23 (2020-2021) nr. 2-H
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2