Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik al sinds 2014  vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. In deze commissie leg ik me, als commissiecoördinator voor de N-VA, specifiek toe op de domeinen De Lijn, de ‘modal shift’, binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject, estuaire vaart…), en de grote openbare werken.  Daarnaast volg ik uiteraard ook alle West-Vlaamse dossiers inzake mobiliteit en openbare werken, maar ook andere (zoals Ventilus, bebossing in eigen streek…) op de voet.

 

Daarnaast ben ik deze legislatuur plaatsvervangend lid voor de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering en voor de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Ook in de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid fungeer ik als plaatsvervanger.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet over zero-emissievoertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen

van Marino Keulen, Bert Maertens, Lode Ceyssens, Andries Gryffroy, Martine Fournier en Marius Meremans
840 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over het openbaredienstcontract van De Lijn

van Marino Keulen, Bert Maertens, Karin Brouwers, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
863 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Paul Van Miert, Karin Brouwers en Rita Moors
888 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Verkeerslichtengeregelde kruispunten - Beheer door Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1432 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA) - Proeftuin West-Vlaanderen

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1433 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2021 - Renovatie Bombardierbrug Brugge (2)

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1435 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het aantal reizigers bij De Lijn na de coronacrisis

van Wim Verheyden aan minister Lydia Peeters
4309 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het leerlingenvervoer door De Lijn

van Mercedes Van Volcem aan minister Lydia Peeters
4443 (2020-2021)

Verslag over het voorstel van resolutie over een sterk openbaar vervoer als hefboom voor een ambitieuze modal shift en als wapen in de strijd tegen vervoersarmoede

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Karin Brouwers en Mercedes Van Volcem
694 (2020-2021) nr. 3
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2