Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik al sinds 2014  vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. In deze commissie leg ik me, als commissiecoördinator voor de N-VA, specifiek toe op de domeinen De Lijn, de ‘modal shift’, binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject, estuaire vaart…), en de grote openbare werken.  Daarnaast volg ik uiteraard ook alle West-Vlaamse dossiers inzake mobiliteit en openbare werken, maar ook andere (zoals Ventilus, bebossing in eigen streek…) op de voet.

 

Daarnaast ben ik deze legislatuur plaatsvervangend lid voor de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering en voor de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Ook in de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid fungeer ik als plaatsvervanger.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Motie tot instelling van een onderzoek door het Rekenhof naar de uitvoering van het decreet Basisbereikbaarheid

van Stijn Bex, Bert Maertens, Karin Brouwers, Marino Keulen en Els Robeyns
1442 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Jo Brouns, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
1156 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Annick De Ridder, Martine Fournier, Marius Meremans en Karin Brouwers
1156 (2021-2022) nr. 4

Recente vragen

Schriftelijke vraag De Lijn - Rekrutering chauffeurs en technici

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
31 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Werken Diverging Diamond Interchange (DDI) Waregem - Evaluatie

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
62 (2022-2023)

Vraag om uitleg over toegankelijke haltes bij De Lijn

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters
746 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de communicatie van De Lijn ter nuancering van de verklaringen van de minister inzake het voorzien in afgesloten stuurhutten

van Wim Verheyden aan minister Lydia Peeters
769 (2022-2023)

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Stijn Bex
15 (2022-2023) nr. 7-H

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Stijn Bex
15 (2022-2023) nr. 7-H
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2