Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken en plaatsvervangend lid van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid volg ik dossiers op die te maken hebben met ambtenarenzaken, e-government en administratieve vereenvoudiging, de lokale besturen (onder andere de integratie van OCMW en gemeente) en intergemeentelijke samenwerking. Ik kan er terugvallen op mijn ervaring als burgemeester van Izegem. In de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken leg ik me dan weer toe op de domeinen binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject) en wegtransport, naast regionale dossiers.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer. Ik zetelde als effectief lid in de Commissie Defensie en de Bijzondere Commissie Legeraankopen. Bovendien was ik voorzitter van de werkgroep die de taalevenwichten in het leger onderzoekt. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Marius Meremans, Martine Fournier, Jos Lantmeeters en Lode Ceyssens
380 (2019-2020) nr. 2

Voorstel van decreet tot invoering van een vooraf bepaalde minnelijke onderhandelingstermijn in het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017

van Marino Keulen, Jos Lantmeeters, Lode Ceyssens, Philippe Muyters, Martine Fournier en Bert Maertens
401 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de gemeentewegen

van Lies Jans, Lode Ceyssens, Marino Keulen, Wilfried Vandaele, Dirk de Kort en Bert Maertens
1847 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Smalspoorbrug Zwevegem - Buitendienststelling

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1102 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters
3237 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de operationalisering van de geplande trajectcontroles in Vlaanderen

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters
3260 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de plannen van de NMBS om fietsparkeren betalend te maken

van Annick Lambrecht aan minister Lydia Peeters
3131 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het aanbod van De Lijn bij de start van het schooljaar

van Karin Brouwers aan minister Lydia Peeters
3147 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het effect van de coronamaatregelen op het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

van Jean-Jacques De Gucht aan minister Ben Weyts
3208 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2