Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken en plaatsvervangend lid van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid volg ik dossiers op die te maken hebben met ambtenarenzaken, e-government en administratieve vereenvoudiging, de lokale besturen (onder andere de integratie van OCMW en gemeente) en intergemeentelijke samenwerking. Ik kan er terugvallen op mijn ervaring als burgemeester van Izegem. In de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken leg ik me dan weer toe op de domeinen binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject) en wegtransport, naast regionale dossiers.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer. Ik zetelde als effectief lid in de Commissie Defensie en de Bijzondere Commissie Legeraankopen. Bovendien was ik voorzitter van de werkgroep die de taalevenwichten in het leger onderzoekt. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de gemeentewegen

van Lies Jans, Lode Ceyssens, Marino Keulen, Wilfried Vandaele, Dirk de Kort en Bert Maertens
1847 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende diverse bepalingen inzake specifieke onroerenderfgoedpremies

van Manuela Van Werde, An Christiaens, Willem-Frederik Schiltz, Bert Maertens, Bart Dochy en Paul Cordy
1959 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de havenkapiteinsdienst

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Sas van Rouveroij, Bert Maertens, Martine Fournier en Paul Van Miert
1908 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Aanpak zwarte verkeerspunten - Kruispunt R30-N50 Brugge

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
261 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Aanpak zwarte verkeerspunten - Kruispunt N9-N30-Steenkaai Brugge

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
265 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Aanpak zwarte verkeerspunten - Kruispunt Sint-Baafsstraat-N32 Brugge

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
266 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de tevredenheid van de Vlaamse gemeenten over De Lijn

van Els Robeyns aan minister Lydia Peeters
1278 (2019-2020)

Vraag om uitleg over grensoverschrijdende mobiliteit

van Martine Fournier aan minister Lydia Peeters
1217 (2019-2020)

Verslag van de gedachtewisseling over de huidige werking en de toekomst van De Lijn

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Marino Keulen en Wim Verheyden
208 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2