Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik al sinds 2014  vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. In deze commissie leg ik me, als commissiecoördinator voor de N-VA, specifiek toe op de domeinen De Lijn, de ‘modal shift’, binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject, estuaire vaart…), en de grote openbare werken.  Daarnaast volg ik uiteraard ook alle West-Vlaamse dossiers inzake mobiliteit en openbare werken, maar ook andere (zoals Ventilus, bebossing in eigen streek…) op de voet.

 

Daarnaast ben ik deze legislatuur plaatsvervangend lid voor de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering en voor de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Ook in de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid fungeer ik als plaatsvervanger.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van Scheepvaartdecreet

van Marino Keulen, Maarten De Veuster, Jo Brouns, Annick De Ridder, Martine Fournier en Bert Maertens
1007 (2021-2022) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid en houdende een subsidieregeling ter bevordering van een modal shift in het goederenvervoer

van Marino Keulen, Bert Maertens, Jo Brouns, Maarten De Veuster, Martine Fournier en Marius Meremans
980 (2021-2022) nr. 2

Voorstel van resolutie over kwaliteitsvol collectief leerlingenvervoer en alternatieven voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs

van Marino Keulen, Kathleen Krekels, Martine Fournier, Koen Daniëls, Loes Vandromme en Bert Maertens
1026 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2022 - Aanmeersteiger veer Nieuwpoort

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
343 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2022 - Fiets- en voetbrug RON Nieuwpoort

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
341 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2022 - Afbraak Kielbank Tijdok Zeebrugge

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
347 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het uitblijven van een modal shift

van Stijn Bex aan minister Lydia Peeters
1291 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de erg hoge CO2-concentratie op drukke trams en bussen en de bijhorende coronabesmettingsrisico's

van Wim Verheyden aan minister Lydia Peeters
1161 (2021-2022)

Ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2022

van de Vlaamse Regering
986 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2