Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik al sinds 2014  vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. In deze commissie leg ik me, als commissiecoördinator voor de N-VA, specifiek toe op de domeinen De Lijn, de ‘modal shift’, binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject, estuaire vaart…), en de grote openbare werken.  Daarnaast volg ik uiteraard ook alle West-Vlaamse dossiers inzake mobiliteit en openbare werken, maar ook andere (zoals Ventilus, bebossing in eigen streek…) op de voet.

 

Daarnaast ben ik deze legislatuur plaatsvervangend lid voor de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering en voor de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Ook in de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid fungeer ik als plaatsvervanger.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet over zero-emissievoertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen

van Marino Keulen, Bert Maertens, Lode Ceyssens, Andries Gryffroy, Martine Fournier en Marius Meremans
840 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over het openbaredienstcontract van De Lijn

van Marino Keulen, Bert Maertens, Karin Brouwers, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
863 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Paul Van Miert, Karin Brouwers en Rita Moors
888 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2021 - Uitwateringsconstructie Blankenbergse Vaart (2)

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1382 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2021 - Infrastructuur KMO-zone RON

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1358 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2021 - Vernieuwing talud Franchommelaan en kielbank Blankenberge (2)

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1383 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de resultaten van de studie Safer Cities en het veiliger maken van het openbaar vervoer

van Katrien Schryvers aan minister Lydia Peeters
4090 (2020-2021)

Verslag over het voorstel van resolutie over het openbaredienstcontract van De Lijn

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Els Robeyns
863 (2020-2021) nr. 4

Actuele vraag over de Vlaamse reactie op de komst van 47 windmolens voor de kust van Duinkerke

van Martine Fournier aan minister Lydia Peeters
723 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2