Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik al sinds 2014  vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. In deze commissie leg ik me, als commissiecoördinator voor de N-VA, specifiek toe op de domeinen De Lijn, de ‘modal shift’, binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject, estuaire vaart…), en de grote openbare werken.  Daarnaast volg ik uiteraard ook alle West-Vlaamse dossiers inzake mobiliteit en openbare werken, maar ook andere (zoals Ventilus, bebossing in eigen streek…) op de voet.

 

Daarnaast ben ik deze legislatuur plaatsvervangend lid voor de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering en voor de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Ook in de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid fungeer ik als plaatsvervanger.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 23 en 27/1 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer

van Marino Keulen, Paul Van Miert, Karin Brouwers, Rita Moors, Martine Fournier en Bert Maertens
1617 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over een betere mobiliteit voor mensen met een verminderde mobiliteit

van Katrien Schryvers, Bert Maertens, Marino Keulen, Tine van der Vloet, Karin Brouwers en Marius Meremans
1622 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn, tot wijziging van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid en tot intrekking van het decreet van 25 februari 2022 betreffende de Vervoersautoriteit

van Marino Keulen, Bert Maertens, Karin Brouwers, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
1662 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Kruising N368-N370 en stationsbrug Beernem - Herinrichting (2)

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1052 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023 - Studie fietspaden N370 Beernem-Wingene

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1050 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Masterplan Toegankelijkheid halte-infrastructuur - Deelname lokale besturen

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1051 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over het gedaalde aantal reizigers bij De Lijn

van Wim Verheyden aan minister Lydia Peeters
564 (2022-2023)

Actuele vraag over het grote aantal bus- en tramritten dat in 2022 afgeschaft werd in Vlaanderen

van Els Robeyns aan minister Lydia Peeters
559 (2022-2023)

Verslag over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2022

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Annick Lambrecht
41 (2022-2023) nr. 4
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2