Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik al sinds 2014  vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. In deze commissie leg ik me, als commissiecoördinator voor de N-VA, specifiek toe op de domeinen De Lijn, de ‘modal shift’, binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject, estuaire vaart…), en de grote openbare werken.  Daarnaast volg ik uiteraard ook alle West-Vlaamse dossiers inzake mobiliteit en openbare werken, maar ook andere (zoals Ventilus, bebossing in eigen streek…) op de voet.

 

Daarnaast ben ik deze legislatuur plaatsvervangend lid voor de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering en voor de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Ook in de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid fungeer ik als plaatsvervanger.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Bert Maertens, Koen Van den Heuvel en Paul Van Miert
790 (2020-2021) nr. 5

Voorstel van decreet over zero-emissievoertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen

van Marino Keulen, Bert Maertens, Lode Ceyssens, Andries Gryffroy, Martine Fournier en Marius Meremans
840 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Marino Keulen, Maarten De Veuster, Lode Ceyssens, Paul Van Miert, Martine Fournier en Bert Maertens
513 (2020-2021) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2021 - Herinrichting Complex 5 met N382 Waregem

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1101 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Complex project N8 Veurne-Ieper - Stand van zaken

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1102 (2020-2021)

Schriftelijke vraag De Lijn - Ongevallen met bussen

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1077 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, wat betreft de continuïteit van de dienstverlening van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn in geval van staking

van de Vlaamse Regering
718 (2020-2021) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Tom Ongena en Yves Buysse
790 (2020-2021) nr. 6

Verslag van de hoorzittingen over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het mobiliteitsbeleid

namens Werkgroep Institutionele Zaken, verslag door Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy en Caroline Gennez
846 (2020-2021) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2