Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken en plaatsvervangend lid van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid volg ik dossiers op die te maken hebben met ambtenarenzaken, e-government en administratieve vereenvoudiging, de lokale besturen (onder andere de integratie van OCMW en gemeente) en intergemeentelijke samenwerking. Ik kan er terugvallen op mijn ervaring als burgemeester van Izegem. In de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken leg ik me dan weer toe op de domeinen binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject) en wegtransport, naast regionale dossiers.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer. Ik zetelde als effectief lid in de Commissie Defensie en de Bijzondere Commissie Legeraankopen. Bovendien was ik voorzitter van de werkgroep die de taalevenwichten in het leger onderzoekt. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof

van Nadia Sminate, Peter Wouters, Koen Van den Heuvel, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester en Bert Maertens
1784 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof voor onderwijspersoneel

van Jan Durnez, Vera Celis, Koen Daniëls, Bert Maertens, Marnic De Meulemeester en Katrien Schryvers
1790 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Nadia Sminate, Marius Meremans, Michel Doomst, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester en Bert Maertens
1783 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken - donderdag 8 november 2018 14.57u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 3 - woensdag 3 oktober 2018 14.40u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken - donderdag 12 juli 2018 14.50u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

van Kurt De Loor aan minister Liesbeth Homans
384 (2018-2019)

Vraag om uitleg over de consequenties voor het politiek verlof van de integratie van het OCMW

van Ingrid Pira aan minister Liesbeth Homans
436 (2018-2019)

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Integratie en Inburgering 2018-2019, Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2018-2019 en Bestuurszaken 2018-2019

namens Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, verslag door Kurt De Loor, Sofie Joosen en Ward Kennes
15 (2018-2019) nr. 2-A
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2