Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik al sinds 2014  vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. In deze commissie leg ik me, als commissiecoördinator voor de N-VA, specifiek toe op de domeinen De Lijn, de ‘modal shift’, binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject, estuaire vaart…), en de grote openbare werken.  Daarnaast volg ik uiteraard ook alle West-Vlaamse dossiers inzake mobiliteit en openbare werken, maar ook andere (zoals Ventilus, bebossing in eigen streek…) op de voet.

 

Daarnaast ben ik deze legislatuur plaatsvervangend lid voor de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering en voor de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Ook in de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid fungeer ik als plaatsvervanger.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Marino Keulen, Maarten De Veuster, Lode Ceyssens, Paul Van Miert, Martine Fournier en Bert Maertens
513 (2020-2021) nr. 3

Voorstel van decreet tot invoering van een vooraf bepaalde minnelijke onderhandelingstermijn in het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 (opschrift gewijzigd door de commissie: ... tot wijziging van de artikelen 2, 10 en 15 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, wat de invoering van een minnelijke onderhandelingstermijn betreft)

van Marino Keulen, Jos Lantmeeters, Lode Ceyssens, Philippe Muyters, Martine Fournier en Bert Maertens
401 (2019-2020) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot invoering van een vooraf bepaalde minnelijke onderhandelingstermijn in het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017

van Marino Keulen, Philippe Muyters, Lode Ceyssens, Bert Maertens, Martine Fournier en Maarten De Veuster
401 (2019-2020) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Schoolroutes West-Vlaanderen - Knelpunten

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
775 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Seine-Scheldeproject - Impact verbreding Leie

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
768 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2021 - Herinrichting N382 Anzegem

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
792 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over extra maatregelen van De Lijn voor de kusttram tijdens de paasvakantie

van Karin Brouwers aan minister Lydia Peeters
2713 (2020-2021)

Verslag over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2020

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Bert Maertens
41 (2020-2021) nr. 2

Vraag om uitleg over de aanstelling van een intendant voor het Ventilusproject

van Jeremie Vaneeckhout aan minister Zuhal Demir
2388 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2