Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken en plaatsvervangend lid van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid volg ik dossiers op die te maken hebben met ambtenarenzaken, e-government en administratieve vereenvoudiging, de lokale besturen (onder andere de integratie van OCMW en gemeente) en intergemeentelijke samenwerking. Ik kan er terugvallen op mijn ervaring als burgemeester van Izegem. In de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken leg ik me dan weer toe op de domeinen binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject) en wegtransport, naast regionale dossiers.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer. Ik zetelde als effectief lid in de Commissie Defensie en de Bijzondere Commissie Legeraankopen. Bovendien was ik voorzitter van de werkgroep die de taalevenwichten in het leger onderzoekt. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende slimme steden en gemeenten in Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Annick De Ridder, Matthias Diependaele, Peter Wouters, Bert Maertens en Nadia Sminate
1561 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de omvorming van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende tot een naamloze vennootschap van publiek recht

van Björn Anseeuw, Johan Verstreken, Mercedes Van Volcem, Annick De Ridder, Martine Fournier en Bert Maertens
1467 (2017-2018) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij ⿿ De Lijn, het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen en aan bijlage 2 bij de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

van Annick De Ridder, Lode Ceyssens, Marino Keulen, Paul Van Miert, Dirk de Kort en Bert Maertens
1383 (2017-2018) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Decreet lokaal bestuur - Overgangsbepalingen niet aangestelde secretarissen en financieel beheerders - Passende functie

van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
330 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Decreet lokaal bestuur - Overgangsbepalingen algemeen directeur en financieel directeur

van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
331 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Vernieuwing brug Bissegem-Marke - Stand van zaken

van Bert Maertens aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
788 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen

van de Vlaamse Regering
1515 (2017-2018) nr. 1

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen

namens Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, verslag door Bart Dochy, Kurt De Loor en Peter Wouters
1515 (2017-2018) nr. 3

Vraag om uitleg over de voorkeurslocatie voor de nieuwe zeesluis in de haven van Zeebrugge

van Mercedes Van Volcem aan minister Ben Weyts
1533 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2