Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken en plaatsvervangend lid van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid volg ik dossiers op die te maken hebben met ambtenarenzaken, e-government en administratieve vereenvoudiging, de lokale besturen (onder andere de integratie van OCMW en gemeente) en intergemeentelijke samenwerking. Ik kan er terugvallen op mijn ervaring als burgemeester van Izegem. In de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken leg ik me dan weer toe op de domeinen binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject) en wegtransport, naast regionale dossiers.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer. Ik zetelde als effectief lid in de Commissie Defensie en de Bijzondere Commissie Legeraankopen. Bovendien was ik voorzitter van de werkgroep die de taalevenwichten in het leger onderzoekt. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de vereenvoudiging en digitalisering van de aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Michel Doomst en Nadia Sminate
1903 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid

van Karin Brouwers, Annick De Ridder, Marino Keulen, Bert Maertens, Dirk de Kort, Paul Van Miert en Lode Ceyssens
1805 (2018-2019) nr. 4

Amendement op het voorstel van decreet houdende de gemeentewegen

van Lies Jans, Lode Ceyssens, Marino Keulen, Wilfried Vandaele, Dirk de Kort en Bert Maertens
1847 (2018-2019) nr. 2

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken - donderdag 08 november 2018 14.57u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 3 - woensdag 03 oktober 2018 14.40u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken - donderdag 12 juli 2018 14.50u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, het verkeersveiligheidsbeleid en VVM - De Lijn

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Martine Fournier en Björn Rzoska
1781 (2018-2019) nr. 3

Ontwerp van decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer

van de Vlaamse Regering
1780 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Annick De Ridder, Sas van Rouveroij en Joris Vandenbroucke
1780 (2018-2019) nr. 3
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2