Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik al sinds 2014  vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. In deze commissie leg ik me, als commissiecoördinator voor de N-VA, specifiek toe op de domeinen De Lijn, de ‘modal shift’, binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject, estuaire vaart…), en de grote openbare werken.  Daarnaast volg ik uiteraard ook alle West-Vlaamse dossiers inzake mobiliteit en openbare werken, maar ook andere (zoals Ventilus, bebossing in eigen streek…) op de voet.

 

Daarnaast ben ik deze legislatuur plaatsvervangend lid voor de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering en voor de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Ook in de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid fungeer ik als plaatsvervanger.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet over het professioneel rijonderricht

van Marino Keulen, Martine Fournier, Sofie Mertens, Rita Moors, Paul Van Miert en Bert Maertens
1559 (2022-2023) nr. 1

Motie tot instelling van een onderzoek door het Rekenhof naar de uitvoering van het decreet Basisbereikbaarheid

van Stijn Bex, Bert Maertens, Karin Brouwers, Marino Keulen en Els Robeyns
1442 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Jo Brouns, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
1156 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023 - Verdeling middelen per provincie

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
319 (2022-2023)

Actuele vraag over de modal shift en files en het vrachtvervoer via de binnenvaart

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters
284 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de estuaire vaart

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters
1283 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de fors gedaalde verkoop van wagens aan particulieren

van Bart Claes aan minister Lydia Peeters
258 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het tekort aan buschauffeurs bij De Lijn

van Karin Brouwers aan minister Lydia Peeters
970 (2022-2023)

Verslag van de hoorzitting over de regionale luchthavens

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Imade Annouri en Mercedes Van Volcem
1546 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2