Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken en plaatsvervangend lid van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid volg ik dossiers op die te maken hebben met ambtenarenzaken, e-government en administratieve vereenvoudiging, de lokale besturen (onder andere de integratie van OCMW en gemeente) en intergemeentelijke samenwerking. Ik kan er terugvallen op mijn ervaring als burgemeester van Izegem. In de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken leg ik me dan weer toe op de domeinen binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject) en wegtransport, naast regionale dossiers.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer. Ik zetelde als effectief lid in de Commissie Defensie en de Bijzondere Commissie Legeraankopen. Bovendien was ik voorzitter van de werkgroep die de taalevenwichten in het leger onderzoekt. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de gemeentewegen

van Lies Jans, Lode Ceyssens, Marino Keulen, Wilfried Vandaele, Dirk de Kort en Bert Maertens
1847 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende diverse bepalingen inzake specifieke onroerenderfgoedpremies

van Manuela Van Werde, An Christiaens, Willem-Frederik Schiltz, Bert Maertens, Bart Dochy en Paul Cordy
1959 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de havenkapiteinsdienst

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Sas van Rouveroij, Bert Maertens, Martine Fournier en Paul Van Miert
1908 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de variabele ticketprijzen bij De Lijn

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters
362 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de realisatie van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters
558 (2019-2020)

Actuele vraag over de sociale onrust bij De Lijn

van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters
90 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Actualiteitsdebat over de uitrol van elektrische bussen in Vlaanderen en de impact ervan op de klimaatambities van Vlaanderen

met Lydia Peeters, Martine Fournier, Björn Rzoska, Karin Brouwers, Marino Keulen, Robrecht Bothuyne, Bruno Tobback, Stefaan Sintobin, Annick Lambrecht, Bart Claes, Johan Deckmyn, Jos D'Haese, Bert Maertens, Tom De Meester, Mercedes Van Volcem, Zuhal Demir, Marino Keulen, Bruno Tobback, Stefaan Sintobin, Johan Deckmyn, Martine Fournier, Karin Brouwers, Robrecht Bothuyne, Mercedes Van Volcem, Lydia Peeters, Björn Rzoska, Bert Maertens, Bart Claes, Tom De Meester, Annick Lambrecht, Jos D'Haese en Zuhal Demir
3 (2019-2020)

Actuele vraag over de staking bij De Lijn

van Jos D'Haese aan minister Lydia Peeters
109 (2019-2020)

Actuele vraag over de gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn

van Marino Keulen aan minister Lydia Peeters
107 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2