Geschrapte busritten

 

De invloed van de personeelstekorten laat zich ook voelen op het terrein. “Het tekort aan chauffeurs zorgt voor het noodzakelijk schrappen van verschillende buslijnen en ritten. Door de nog steeds verouderde busvloot van De Lijn en het tekort aan technici zijn er bovendien ’s morgens steeds vaker defecte bussen, waardoor een beschikbare chauffeur soms gewoon niet kan uitrijden”, legt Bert Maertens uit.

Vacatures

De Lijn organiseerde in 2023 jobdagen om al die openstaande vacatures in te vullen. “Die jobdagen zijn zeker positief te noemen, want nu blijkt dat vorig jaar 288 vacatures konden ingevuld worden. Het is echter dweilen met de kraan open, want tegelijk vertrokken opnieuw 187 voltijdse functies, ofwel door uitstroom of doorstroom naar andere functies binnen De Lijn. Zo blijft er nog altijd een tekort aan 199 chauffeurs. Ook inzake techniekers blijft het tekort aanzienlijk”, duidt Bert Maertens.

De Lijn telt zelf 5222 buschauffeurs. De exploitanten hebben er 2648. De nood aan meer instroom van nieuw personeel blijft groot. Daarom worden ook in 2024 nieuwe jobdagen georganiseerd en zal De Lijn inzetten op deelname aan externe jobbeurzen en nieuwe rekruteringscampagnes voeren.