Samenwerking met de provincie

De nieuwe aanplant komt er dankzij een nauwe samenwerking tussen Stad Izegem en de Provincie. De Stad Izegem zorgde namelijk voor de aankoop van de gronden en de aanpassing van de bestemming via een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Provincie plant het bos aan en wordt daarna beheerder. Het bebossingsproject werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Groene long voor Izegem

Burgemeester Bert Maertens verduidelijkt: "Het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof is 25 hectare groot maar wordt dus uitgebreid naar 30 hectare met 9261 extra bomen. Het domein vormt zo een groene long in de stad. Het domein is uniek want het telt twee kastelen: Wallemote en Wolvenhof. Beide worden omringd door een park in Engelse landschapsstijl. Er is een groot speelterrein voor de kinderen en natuur voor zachte recreatie. Er wordt momenteel gewerkt aan een fiets- en wandeldoorsteek van de Wolvenhofstraat tot aan de basisschool en het centrum van de wijk Bosmolens om zo een veilige verbinding te creëren via het nieuwe bos."

Izegem ligt in de meest bosarme regio van Vlaanderen en het is bovendien niet evident om in het dichtbebouwde Izegem veel te bebossen”, gaat burgemeester Bert Maertens verder. “Met de uitbreiding van Wallemote-Wolvenhof zetten we nu een grote stap richting meer bos in Izegem. Voor onze inwoners en zeker ook voor de school in de buurt zal de extra groenzone een grote troef zijn.

Onderwerpen