In het kader van het Vlaamse Relanceplan investeert de Vlaamse Regering in 2021 335 miljoen euro in de vernieuwing en uitbreiding van fietsinfrastructuur in Vlaanderen. In West-Vlaanderen kunnen er 32 fietsprojecten putten uit die middelen. De geplande bouw van de fiets- en voetgangersbrug langs de Leie in Menen is één van die geselecteerde projecten. 

Twee fases

“De belangrijkste ingrepen bestaan uit het verplaatsen van de nutsleidingen, de bouw van de funderingen, het vervaardigen van de stalen brugelementen en de montage ervan op de werf. Daarnaast is er ook de aanleg van nieuwe jaagpaden en de aansluiting op de bestaande jaagpaden”, weet Maertens.

Momenteel wordt er gewerkt aan het detailontwerp en het aanbestedingsdossier. In de tweede helft van dit jaar wordt de aanbestedingsprocedure doorlopen en vervolgens volgt de start van de werken. De kostprijs van de nieuwe brug wordt geraamd op 3.397.226 euro. Er lopen momenteel besprekingen met de Vlaamse overheid en stad Menen over de samenwerkingsovereenkomst en over de kostenverdeling.

Toegangspoort voor fietsers en wandelaars

“De nieuwe fiets- en voetgangersbrug zal zorgen voor een veiligere verbinding tussen sportsite Vauban, de Leie en de Barakken. Samen met de nieuwe brug van de Rijselstraat brengt het project de Leie terug naar het centrum van onze stad. Het wordt zo een aangename toegangspoort voor zowel wielertoeristen als wandelaars die langs het water Menen binnenkomen”, vertelt schepen van Toerisme Virginie Breye (N-VA).

Nieuwe brug in functie van Seine-Schelde

De volgende jaren wordt het vaarwegprofiel van de Leie tussen de sluis van Harelbeke en de sluis van Menen aangepast in functie van het Seine-Schelde project. “Dit betekent concreet dat De Leie wordt verdiept en verbreed, waardoor grotere en langere schepen er vlot en veilig kunnen passeren. De realisatie van de nieuwe brug houdt al rekening met deze toekomstige aanpassingen”, besluit volksvertegenwoordiger Bert Maertens.