De bewoners van de Keizershoek in Stasegem zijn al langer vragende partij van om de geluidshinder van de E17 aan te pakken. In 2017 werd de stabiliteitsstudie voor de gronddam aan het Agentsschap Wegen en Verkeer bezorgd. De technische bepalingen werden in 2018 afgewerkt. “Aangezien het om pure grondwerken gaat, werd het bestek nog uitgebreid met andere werken langs de snelwegen in de regio Kortrijk. De omgevingsvergunning voor het volledige project werd verleend in december in 2019. Momenteel worden alle offertes verzameld. Daarna moet de gekozen aannemer aangesteld worden en volgt de timing van de verschillende deelopdrachten”, stelt Bert Maertens.

Nog reeks andere grondwerken

Naast de gronddam langs de E17 in Stasegem worden ook de middenberm en de zijberm afgeplagd om waterstagnatie op de snelweg te vermijden. Dit gebeurt over een gecumuleerde afstand van 65 kilometer. “Langs de westzijde van de E17 wordt ter hoogte van de Goelevenweg in Waregem de oude geluidsberm afgegraven en ingezaaid. Dit gebeurt op de locatie van de relatief recent geplaatste geluidschermen. Daarnaast wordt langs de E403 ter hoogte van Aalbeke een aantal taluds hersteld. De totale raming voor al deze grondwerken werken bedraagt momenteel 850 000 euro”, weet Bert Maertens.

N-VA Harelbeke reageert tevreden

Wout Patyn, N-VA-fractieleider in de Harelbeekse gemeenteraad, is tevreden dat de Vlaamse Regering de nodige centen uittrekt voor de geluidsberm. “De noordelijke geluidsberm langs de E17 werd tussen augustus 2014 en maart 2015 gerealiseerd. Het bleef wachten op de zuidelijke berm ter hoogte van de wijk Keizershoek. Dit dossier gaat al een heel eind mee. Gelukkig is uitstel geen afstel, onze burgers wachten al lang genoeg”.