De stabiliteitsstudie voor de te realiseren geluidsberm langs de E17 in Stasegem werd eind mei vorig jaar aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bezorgd. “De technische bepalingen voor de aanleg zijn recent afgewerkt”, zo weet Bert Maertens. “Aangezien het om pure grondwerken gaat, wordt het bestek nog uitgebreid met het herstel van grondafschuivingen op taluds langs de E403 in Aalbeke.” De aanbesteding wordt nu voorzien na het bouwverlof. De werken zelf zullen ten vroegste eind dit jaar starten.

De bewoners van de wijk Keizershoek in Stasegem zijn al langer vragende partij om de geluidshinder afkomstig van de E17 aan te pakken. De noordelijke geluidsberm langs de E17 werd reeds gerealiseerd, tussen augustus 2014 en maart 2015. “Op de zuidelijke, ter hoogte van de wijk Keizershoek, blijft het echter wachten. De start van de aanbestedingsprocedure was eigenlijk al eind 2016 gepland. Maar uitstel is geen afstel. Ik blijf er bij de minister op aandringen dat de geluidsberm er zo snel mogelijk komt”, zegt Bert Maertens.