Bert Maertens: “Het vinden van geschikte zones voor woonboten is niet evident. Je moet rekening houden met de prioritaire functie van een waterweg, namelijk goederentransport van en naar bedrijven en overslagkaaien langs het water. Vanaf de aanlegplaats moet er ook een degelijke wandel-, fiets- en autoverbinding mogelijk zijn naar de andere straten, winkels en voorzieningen in de buurt. Toch heb ik de indruk dat sommige gemeentebesturen aarzelen om actief op zoek te gaan en alle opties voor woonboten maximaal te benutten. Woonboten in je stad betekenen nochtans een meerwaarde: een zone met woonboten zorgt aan wal voor een aparte, gezellige sfeer. Ik juich het dan ook toe dat de minister werk maakt van extra ligplaatsen voor kwalitatieve woonboten om de wachtlijst stap voor stap te verminderen.”          

Binnenkort 19 nieuwe plaatsen

Vandaag zijn er op de Vlaamse waterwegen 216 woonbootligplaatsen. Langs vele waterwegen is er echter een tekort. “Momenteel telt de wachtlijst 86 kandidaten; twee jaar terug waren er dat nog maar 67”, weet Bert Maertens. “Om deze krapte aan te pakken, realiseert de minister een nieuwe woonbootzone op de Zuid-Willemsvaart in Maasmechelen/Eisden. In deze zone zullen er twaalf ligplaatsen worden vergund. In Bocholt is er potentieel voor vijf ligplaatsen voor woonboten. Er wordt hierover overlegd met de gemeenten en betrokken stakeholders. Na de werken, in het kader van het Seine-Schelde-project, te Harelbeke, komen er nog twee woonbootconcessies bij op de Oude Leiearm”, zo weet Bert Maertens.

Gent is een trekpleister voor woonboten. Meer dan de helft van de woonbootligplaatsen (118) bevindt zich op Gents grondgebied, met o.m. 63 plaatsen op het kanaal Gent-Terneuzen en 16 op het kanaal Gent-Oostende. Na Gent volgt Brugge, met 18 plaatsen op het kanaal Gent-Oostende. Ook het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten blijkt populair, met 11 plaatsen op het grondgebied van Brecht en 9 in Schoten. Het kanaal Leuven-Dijle is goed voor 13 woonbootligplaatsen, 9 in Mechelen en 4 in Leuven.