Het totaal aantal uren afwezigheid bij  chauffeurs en controleurs van De Lijn als rechtstreeks gevolg van incidenten van fysieke of verbale agressie lag in 2019  27 procent hoger dan in 2018: 29.542 uren in 2019 tegenover 23.298 uren in 2018. Van de 1.742 agressiegevallen in 2019 ging het 1.472 keer om verbale agressie, 270 keer was er sprake van fysiek geweld.

Bert Maertens: “Deze cijfers stemmen ernstig tot nadenken. De minister en De Lijn moeten nog meer inspanningen leveren om hun medewerkers te beschermen tegen dergelijk zinloos geweld. Ik pleit daarom al langer voor camerabewaking op alle voertuigen van De Lijn. Een hoffelijkheidscampagne, die de reizigers wakker schudt, is volgens mij ook zeker aangewezen.” 

Uiterlijk in 2025 camera’s in elke bus van De Lijn

De Lijn rust haar voertuigen uit met onder meer een alarmsysteem en een flexibel afsluitbare stuurpost. Vandaag beschikt 70% van de bussen van De Lijn over camerabewaking. Bij de voertuigen van de onderaannemers gaat het om slechts 64 %. “Maar er is goed nieuws. De oudere bussen, meestal zonder camerabewaking, worden de komende jaren stelstelmatig vervangen door nieuwe exemplaren, mét camerabewaking. Ten laatste in 2025 zullen daardoor alle voertuigen van De Lijn uitgerust zijn met camera’s”, duidt Bert Maertens. “Alle bussen van de onderaannemers van de vervoermaatschappij krijgen uiterlijk in 2027 camerabewaking. Het is De Lijn zelf die zal instaan voor de bestelling, organisatie en financiering daarvoor. Die aanpak is positief, al moeten we zeker bekijken of de timing daarvoor nog kunnen versnellen”, besluit Maertens.