In totaal waren er in de eerste helft van dit jaar 791 gevallen van agressie tegenover chauffeurs en controleurs van De Lijn en haar onderaannemers. In 646 gevallen ging het om verbale agressie. Dit aantal ligt in het verlengde van 2020, toen er in gans het jaar 1247 incidenten waren. “Het is wel bijzonder verontrustend dat het aantal fysieke incidenten in de eerste zes maanden van dit jaar al hoger lag dan in 2020. Dit stemt ernstig tot nadenken”, stelt Bert Maertens

Vervoerbewijs en coronamaatregelen

Discussies over een ongeldig of ontbrekend vervoerbewijs liggen het vaakst aan de basis van de incidenten. Maar ook wrevel over de coronamaatregelen, zoals de mondmaskerplicht zijn steeds vaker een aanleiding tot agressie. Die agressie leidt niet alleen  tot een gevoel van onveiligheid op bus en tram. Het is ook de reden voor 1.317 dagen werkverlet bij het getroffen personeel tijdens de eerste zes maanden van 2021. Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens pleitte daarom tijdens de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement voor een combinatie van maatregelen. “Zo moet De Lijn blijven inzetten op sensibilisering. Met opleidingen voor het personeel over hoe om te gaan met agressie. Met campagnes die reizigers sensibiliseert en ontraadt. En met meer doelgerichte controles door politie en controleurs van De Lijn op de zogeheten hotspots. Dat zijn lijnen, zones en tijdstippen met meer problemen dan gemiddeld.”

Camerabewaking op elk voertuig 

Maertens riep ook nogmaals op om maximaal te investeren in camerabewaking op alle voertuigen van De Lijn. “Terwijl elke tram intussen beschikt over camera’s is dat bij de bussen nog altijd niet het geval. Eind 2020 beschikte 77% van de bussen van De Lijn zelf over camerabewaking. Bij de voertuigen van de onderaannemers ging het om 67%. Intussen nam de Vlaamse vervoersmaatschappij tussen 1 januari 2021 en 31 augustus van dit jaar 102 nieuwe bussen in dienst die elk beschikken over camerabewaking. Bij de exploitanten werden in die periode 94 bussen uitgerust met camera’s. Dat aantal moet zo snel mogelijk verder omhoog. Want via camerabewaking schrikken we niet alleen daders af, het verhoogt de kans dat we hen na een incident effectief streng kunnen straffen”, besluit Maertens.