“Het nieuwe bos komt tussen de Egaalstraat, Pieter Boncquetstraat, Vageweenstraat en Buitenstraat in Kachtem en het volledige projectgebied is bijna drie hectare groot”, aldus de burgemeester. “Een procedure binnen het kader van een omgevingsvergunning verplicht ons om een archeologienota te laten opmaken.”

Verder onderzoek kan een meerwaarde bieden voor de geschiedenis van onze stad

“Er werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd en nadat een landschappelijk booronderzoek gedaan werd, bleek een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk. Het onderzoek leverde enkele vondsten op”, zegt schepen van erfgoed Kurt Himpe. “Er werden twaalf proefsleuven uitgevoerd zodat ongeveer tien procent van het gebied archeologisch onderzocht werd. Er werden een vermoedelijk brandrestengraf, houtskoolmeilers, een bijkuil, paalkuilen, grachten en greppels aangetroffen. De meeste grachten kunnen tot de postmiddeleeuwse tot de recente tijd teruggebracht worden, maar de overige sporen wijzen in de richting van de Romeinse tijd. “Er loopt nu verder natuurwetenschappelijk onderzoek dat een meerwaarde kan zijn voor de aangetroffen sporen en voor de geschiedenis van onze stad”, verduidelijkt erfgoedschepen Kurt Himpe.

Het is niet de eerste keer dat er interessante opgravingen plaatsvinden. “Vorig jaar werden vondsten uit de late ijzertijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen van opgravingen aan de Mentenhoekstraat, de Lendeleedsestraat en de Blekerijstraat geschonken aan het historisch stadsarchief. Bij de ontwikkeling van de verkaveling aan de Hondekensmolenstraat kwamen ook Romeinse vondsten naar boven die opgenomen werden in het stadsarchief. Dat leidde onder andere tot straatnaamgeving die verwijst naar de Romeinse tijd”, besluit schepen Kurt Himpe

Onderwerpen