Bert Maertens is sinds 2013 burgemeester van Izegem. In 2010 werd Bert lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers; in 2014 ruilde hij de Kamer voor het Vlaams Parlement. Hij was er ondervoorzitter van de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en zetelde in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Vanuit zijn ervaring als burgemeester van Izegem kon hij een deskundige bijdrage leveren aan de inhoudelijke discussies in deze commissies.

Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 was Bert lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen. “Met 28.250 voorkeursstemmen gaven de West-Vlamingen mij een duidelijk mandaat om hun belangen te blijven verdedigen in Brussel. De komende jaren worden cruciaal voor onze regio. Een pak infrastructuurprojecten zullen eindelijk starten of voltooid worden. Denken we maar aan het Seine-Scheldeproject, waarbij nog enkele bruggen verhoogd moeten worden; of het Project Stadsvaart, dat de haven van Zeebrugge beter zal ontsluiten via de binnenvaart. Of de bouw van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge”, zo zegt Bert Maertens. “Samen met de andere N-VA-parlementsleden, en ook over de partijgrenzen heen, blijf ik deze en andere dossiers opvolgen in Brussel.