Sinds 2012 wordt volop gewerkt aan de vernieuwing van het station en de stationsomgeving van Oostende om het comfort van de reizigers te verhogen. Dit jaar volgen er nog twee nieuwe deelprojecten van de grote vernieuwing. Bert Maertens: “De bestaande lijnwinkel wordt heringericht en er komt een heraanleg van de groenzone op de oude stelplaats naast de Goedewindehelling. Deze zone wordt aangelegd op kosten van de stad Oostende. Voor deze twee projecten trekt De Lijn 300.000 euro uit.”

De afgelopen negen jaar werden al de stelplaats aan de Slijkensteenweg, het nieuw busstation en het nieuwe  tramstation met chauffeurslokaal gebouwd. Die werken kostten 18,5 miljoen euro.  “Zo zijn alle actoren van het openbare vervoer op één locatie gehuisvest en werd het trein-, bus- en tramstation in Oostende omgevormd tot een multifunctioneel en gemeenschappelijk vervoersknooppunt”, besluit Bert Maertens.