Het project maakt deel uit van het geïntegreerd investeringsprogramma 2020  voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Alle voorbereidende stappen zijn intussen gezet. Het dossier is volledig klaar voor aanbesteding. Na de aanbesteding volgt een overleg met stad Brugge, de lokale politie, het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn. “Het project kost in totaal 8,56 miljoen euro en zal er voor zorgen dat niet alleen de berijdbaarheid van het tramspoor, maar ook de veiligheid gevoelig wordt verhoogd”, besluit Maertens.