De huidige Kuurnebrug over de Leie tussen Harelbeke en Kuurne ligt een halve meter te laag voor schepen die willen passeren met containers tot drie lagen hoog gestapeld. Omdat de brug nog in een goede staat is, zal De Vlaamse Waterweg de brug integraal bewaren en lichtjes verhogen.

Werken duren één jaar

“Momenteel wordt een technisch ontwerpvoorstel  in samenspraak met de lokale besturen van Kuurne en Harelbeke gefinaliseerd. Ook de opmaak van omgevingsvergunningsaanvraag en het aanbestedingsdossier zijn aan de gang. De Vlaamse Waterweg wil die zaken dit jaar nog afronden. Zo kan de uitvoering op het terrein uiterlijk begin 2023 starten. De werken aan de brug zullen  één jaar duren. Het budget voor de verhoging en renovatie van de Kuurnebrug wordt momenteel geraamd op 2.372.450 euro”, weet Bert Maertens.

N-VA Harelbeke reageert opgetogen

Naast de verhoging van de brug en de aanpassing van de opritten, maakt ook de heraanleg van de Vlasstraat op het grondgebied van Harelbeke deel uit van het project. Daarbij gebeuren er ook rioleringswerken door Fluvius. Het zijn de stad Harelbeke en de netbeheerder die samen instaan voor de financiering.  N-VA Harelbeke is tevreden met deze investering en de bijkomende omgevingsaanleg. Raadslid Wout Patyn verduidelijkt: “De fietsveiligheid in het bijzonder zal er verbeteren doordat Stad Harelbeke de werken aangrijpt om mee te investeren. Het blijft echter jammer dat er geen nieuwe brug kan komen, maar budgettaire redenen zullen hier aan de basis liggen.”