Na de opening van het vernieuwde op- en afrittencomplex in oktober 2022, was een evaluatie zeker aan de orde. Ik ben tevreden dat de aanpassingswerken een positief effect hebben op de verkeersveiligheid en de doorstroming,” vertelt volksvertegenwoordiger Bert Maertens. “Onmiddellijk na de realisatie van het project werd een verkeersveiligheidsinspectie uitgevoerd en op basis daarvan werden enkele kleine aanpassingen doorgevoerd aan de signalisatie. In dat kader werd ook in oktober 2023 een verkeersonderzoek met drones uitgevoerd en vergeleken met drone-onderzoek uit 2022. Vorige maand, in februari 2024, werd nog een extra nachtelijke verkeersveiligheidsinspectie uitgevoerd. Het verslag is nog niet binnen, maar de auditoren gaven alvast geen noemenswaardige vaststellingen aan,” verduidelijkt Maertens.

Gevaarlijk kruispunt

De politie meldde geen verkeersongevallen gelinkt aan de nieuwe vlecht. Bert Maertens: “Wel gebeurden sinds de opening van de vlecht 3 verkeersongevallen met stoffelijke schade en 2 ongevallen met letsels ter hoogte van het kruispunt Expresweg met de Flanders Fieldweg. Een ontwerp voor optimalisatie van dat kruispunt ten voordele van de actieve weggebruiker en de automobilist is in opmaak.”  

De Vlecht

Even herhalen hoe ‘De Vlecht’ in zijn werk gaat. Het verkeer op de Expresweg wordt vóór de brug over de E17 met verkeerslichten naar de andere weghelft geleid. Na de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen opnieuw op zijn weghelft rijdt. Die techniek zorgt ervoor dat het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegenkomt in plaats van twee. Zo verloopt het verkeer op de Expresweg een stuk vlotter en zijn ook de fileproblemen op de snelweg opgelost.