De Europese Commissie besliste in 2007 om voor alle bevaarbare waterlopen in Europa River Information Services (RIS) uit te bouwen: moderne verkeersmanagementsystemen die de vlotheid en veiligheid van de binnenvaart in Europa moeten bevorderen. De voorbije jaren ontwikkelden ook de Vlaamse waterwegbeheerders reeds heel wat toepassingen in het kader van die RIS, waaronder een gebiedsdekkend AIS (Automatic Identification System) en berichten aan de schipperij (NTS, Notices to Skippers).

In 2013 leverden de waterwegbeheerders 120.516 vaarvergunningen af. Daarvan werd 7,23 procent via RIS gemeld. In 2015 was dat percentage al opgeklommen tot 11,35 procent: een stijging met liefst 57 procent.

Digitale vaarkaarten

De waterwegbeheerders maken ook werk van de mogelijkheid om de vaarrechten via elektronische weg te betalen. “Daarvoor kijken zij naar maximaal hergebruik van verschillende componenten van bestaande applicaties”, aldus Maertens. “De realisatie daarvan is voorzien in het eerste kwartaal van volgend jaar.”

Tegen dan worden ook de nieuwe vaarkaarten aangeleverd voor kleinere waterwegen, lager dan klasse IV. Die voor Klasse IV en hoger zijn al beschikbaar sinds april van dit jaar. “Deze digitale vaarkaarten bevatten veel extra informatie”, stipt Maertens aan.