Doorbraak voor estuaire vaart in het verschiet?

Door Bert Maertens op 4 december 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Nederland engageert zich om estuaire vaart meer kansen te geven, waarbij versterkte binnenschepen voor de kustlijn naar de Westerschelde kunnen varen. Estuaire vaart is cruciaal voor een vlottere ontsluiting van de haven van Zeebrugge over het water richting hinterland en de havens van Gent en Antwerpen. Het dossier vordert al jaren erg traag, omdat Nederland dwars lag over versoepelingen van de regelgeving. Maar de kentering is ingezet. Dat blijkt uit het antwoord van minister Lydia Peeters (Open Vld) op vragen van volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement

 

Maertens bepleit al jaren het varen met versterkte binnenschepen voor de kustlijn. “De haven van Zeebrugge is vandaag via waterwegen slecht verbonden met het binnenland. Estuaire vaart is daar de beste oplossing voor. Alleen belemmeren te strenge internationale regels de budgettaire haalbaarheid voor bedrijven om die transportwijze meer in te zetten. Estuaire vaart is daardoor voorlopig niet concurrentieel met wegtransport. Vlaanderen wil daarom al langer de regelgeving versoepelen, uiteraard zonder aan de veiligheid te raken. Nederland wou daar tot nu toe echter niet echt van weten. Maar als ik minister Peeters nu hoor, dan komt er verandering in dat verhaal. Een uitstekende zaak”, stelt hij.

Nederlands engagement

In de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement meldde de minister dat zij eerder deze week een overleg had met haar Nederlandse collega Cora Van Nieuwenhuizen. Eén van de agendapunten was het dossier inzake de estuaire vaart. De Nederlandse minister engageerde zich volgens Peeters om uit de patstelling te komen. Ze bevestigde verder te willen onderzoeken hoe de regels voor estuaire vaart kunnen versoepelen, mits het garanderen van de veiligheid. “Hopelijk komt het eindelijk tot een definitieve doorbraak. Ik zal bij onze Vlaamse minister alvast geregeld peilen naar de stand van zaken”, zegt Bert Maertens.

Vlaanderen levert extra studiewerk

Intussen neemt de Vlaamse overheid ook zelf extra initiatieven om zo snel mogelijk een versoepeling van de internationale regelgeving voor estuaire vaart te kunnen realiseren. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken voert een studie over de nog resterende juridische knelpunten, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. Bert Maertens: “Eind november startte ook een onderzoek met betrekking tot mogelijke versoepelingen inzake de persoonlijke reddingsmiddelen aan boord van een estuair schip. Dat moet kostenverlagend effect hebben voor de sector, zonder vanzelfsprekend de veiligheid van de bemanning in het gedrang te brengen. De Vlaamse Waterweg publiceerde onlangs een bestek om de extra technische mogelijkheden voor estuaire vaart te onderzoeken, onder meer voor het varen met duwbakken en autonome vaart.”

De N-VA-volksvertegenwoordiger hoopt dat dit verder studiewerk zo snel mogelijk wordt gefinaliseerd en rekent op snelle stappen vooruit in het dossier. “Met estuaire vaart kunnen we het aantal vrachtwagens op onze wegen sterk naar beneden halen. Een schip van 4.500 ton is immers goed voor een laadvolume van 220 grote vrachtwagens. Op die manier zorgen we voor minder file en meer verkeersveiligheid. En het is nog goed voor het milieu ook”, besluit Bert Maertens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is