De alom bekende N49, tussen Antwerpen en de kust, dateert van de jaren '70. Om deze weg veiliger te maken en de verkeersdoorstroming vlotter te laten verlopen, besliste de Vlaamse overheid om deze om te bouwen tot een autosnelweg. “Om het verkeer tussen Maldegem en Damme veiliger en vlotter te maken, moeten idealiter alle kruispunten verdwijnen en moet het lokaal en doorgaand verkeer worden gescheiden. Een parallelweg langs de N49 kan dan het lokale verkeer opvangen en zorgen voor de ontsluiting van woningen en bedrijven die nu rechtstreeks aansluiten op de N49. De werken zullen een zegen zijn voor iedereen die deze verbinding neemt”, stelt Bert Maertens.

Ter hoogte van Hoeke kruist de N49 de Damse Vaart. “Voor de parallelweg zal er een nieuwe brug over de Damse Vaart op maaiveldniveau worden gebouwd over de Damse Vaart. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt een fietsvriendelijke oplossing uit: een fietskoker zal ervoor zorgen dat fietsers op de drukke fietsroute langsheen de Damse Vaart Noord op een conflictvrije wijze de ventweg kunnen kruisen”, aldus Bert Maertens.

Om deze koker te kunnen realiseren, moeten er nog enkele onteigeningen gebeuren. “De projectleider van AWV en de aankoopcommissaris zal nog voor de kerstvakantie met de betrokken eigenaars samen zitten zodat de onteigeningsprocedure vervolgens zijn klassieke gang kan gaan. Voor de onteigening van een vijftal percelen, allen eigendom van één familie, zal een gerechtelijke onteigening moeten ingeleid worden. Hiervoor bereidt AWV momenteel het ministerieel besluit voor”, zo besluit Bert Maertens.