De problematiek van doorgaand zwaar verkeer in de grensregio is al langer bekend. Op 27 januari 2021 organiseerde het Agentschap van de Eurometropool Rijsel-Kortrijk – Doornik hierover een conferentie. De Eurometropool is een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS), die in totaal 14 Franse, Waalse en Vlaamse partners verenigt. De regio omvat 2,1 miljoen inwoners en bestaat uit 157 gemeenten waarvan 37 in West-Vlaanderen.

Invoegstrook richting Brugge wordt nog korter

Tijdens de conferentie stelde de Franse overheid voor om  een tijdelijk experiment in te voeren voor doorgaand vrachtwagenverkeer via Aalbeke naar Doornik en zo richting Frankrijk. “Tijdens het overleg gaven de Vlaamse deelnemers duidelijk aan welke gevolgen dit experiment kan veroorzaken op de doorstroming in Kortrijk”, stelt Rudolf Scherpereel, de vertegenwoordiger namens de Vlaamse Regering in de Eurometropool.  “Vooral het knooppunt in Aalbeke heeft onvoldoende capaciteit voor dit experiment. Vandaag zijn er tijdens de spits al structurele files op de afslag Gent-Brugge die gekoppeld is aan de afslag Gent-Doornik. De lange colonne van vrachtwagens richting Rijsel op de E17 maakt het invoegen naar de afslag voor het andere verkeer richting Brugge en Doornik. Indien via dit experiment vrachtverkeer wordt afgeleid via Doornik, dan moet het diezelfde afslag nemen en wordt de invoegstrook voor verkeer richting Brugge nog korter”.

Geen draagvlak in Vlaanderen voor experiment

De prefectuur van de Eurometropool werkte daarom een uitgewerkte nota over dit experiment en bezorgde die op 23 februari  2021 aan de verschillende partners. Van de talrijke opmerkingen van de Vlaamse overheid bleek geen spoor in het rapport.  Het sein voor Bert Maertens om het dossier op 17 maart 2021 aan te kaarten tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement.

Tijdens de commissie bleek dat Vlaams minister Lydia Peeters zelf pas op 17 maart 2021 een brief ontving van de Franse autoriteiten met een uitgewerkt voorstel. De minister wil dit voorstel analyseren vooraleer in overleg te gaan met Frankrijk en lieten weten dat er vanuit de Vlaamse overheid momenteel geen draagvlak bestaat om zomaar akkoord te gaan met de Franse autoriteiten. “Dit experiment kan bovendien pas starten na grote infrastructurele aanpassingen aan de verkeerswisselaar in Aalbeke. Het Agentschap Wegen en Verkeer zet daarom dit jaar nog een studie in de markt om de doorstroming op de verkeerswisselaar en de aanleidende hoofdwegen te analyseren en  te verbeteren. Daarvoor wordt een budget uitgetrokken van 300 000 euro. Het is goed dat Vlaanderen het been stijf houdt. Het gaat hier trouwens om een E-weg of een Europese snelweg.  Frankrijk moet beseffen dat je in een verenigd Europees best samen dingen oplost en niet eenzijdig initiatieven neemt”, besluit N-VA-volksvertegenwoordiger Bert Maertens.