In het Vlaams regeerakkoord stelden de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD de invoering van gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn binnen een termijn van zes maanden voorop. Die timing schuift nu echter op naar juli, omwille van de sociale verkiezingen bij De Lijn die in mei plaatsvinden.

“Die beslissing, die de minister in overleg met de meerderheidspartijen nam, is begrijpelijk. Ik ben realist genoeg om te beseffen dat een gedragen akkoord met de vakorganisaties op dit moment onmogelijk is. Het opbod tussen de vakbonden in aanloop naar de sociale verkiezingen, en vooral de onverantwoorde houding van het ACOD, is helaas een spelbreker”, zegt Bert Maertens.

Politieke stakingsacties

In het najaar van 2019 werden de reizigers van De Lijn geteisterd door een stakingsgolf. Die stakingen zijn echter de verantwoordelijkheid van slechts één enkele vakbond, de socialistische vakbond ACOD. Bert Maertens: “Als je als vakbond het sociaal overleg niet ernstig neemt en vrijwel meteen grijpt naar het stakingswapen, dan is dat totaal onverantwoord en misplaatst. Een ernstig overleg is zo onmogelijk. Als je merkt dat de andere vakbonden wél willen overleggen, dan kan je niet anders dan concluderen dat dit politieke stakingen zijn. Het ACOD start op die manier een opbod tussen de verschillende vakbonden, niet toevallig met de sociale verkiezingen van mei in het vooruitzicht.”

Reizigers de dupe

Die stakingsacties hebben pijnlijke gevolgen voor de reizigers, de klanten van De Lijn. Zij blijven steeds vaker in de kou staan, omdat ritten worden afgeschaft. “Van alle afgeschafte bus- en tramritten bij De Lijn is immers één derde rechtstreeks te wijten aan stakingsacties”, verduidelijkt Maertens. “Daarom moet de gegarandeerde dienstverlening er zo snel mogelijk komen, ik blijf daar op hameren. De minister gaf de vakbonden en de directie nu uitstel tot juli. Als de vakbonden na de sociale verkiezingen in mei blijven treuzelen en niet op zoek willen gaan naar een goede oplossing, dan moet de politiek de tanden laten zien. Dan moeten en zullen we zelf een systeem van gegarandeerde dienstverlening opleggen. Dat zijn we verplicht aan de reizigers, die een kwaliteitsvol maar ook betrouwbaar openbaar vervoer verdient”, besluit Maertens