Burgemeester Bert Maertens: “De gemeenschapswachten zijn voor ons de ogen en oren van de stad op straat. Ze zijn dagelijks aanwezig in het straatbeeld en kunnen zo heel snel zaken signaleren. Ze staan klaar om vragen te beantwoorden, bewoners te informeren en meldingen door te geven.

De gemeenschapswachten spelen een belangrijke rol in de openbare veiligheid en het vermijden van overlast. “Dat kan over heel wat verschillende zaken gaan. Denk maar aan het te vroeg of foutief aanbieden van huisvuil, maar ook misbruik van openbare vuilnisbakken, de netheid van het voetpad voor de eigen woning, achtergelaten fietsen of zwerfvuil en sluikstort”, legt burgemeester Bert Maertens uit.

De nadruk ligt voor de gemeenschapswachten altijd eerst op het bewustmaken van de Izegemnaars. Ze spreken burgers aan en wijzen hen op de mogelijke gevolgen van hun gedrag. Pas bij hardnekkig wangedrag wordt er overgegaan tot handhaven. De bedoeling is om boetes te vermijden.

Ook problemen en gebreken op het openbaar domein zullen gesignaleerd worden door de gemeenschapswachten aan de bevoegde stadsdiensten, die zo kort op de bal kunnen spelen. Daarvoor wordt natuurlijk ook blijvend gerekend op de medewerking van de inwoners. Wie iets opmerkt, kan dit steeds melen op meldingen.izegem.be.

Gemeenschapswachten zijn geen politieagenten. Ze kunnen weliswaar GAS-boetes geven, maar de gemeenschapswachten werken in de eerste plaats sensibiliserend en preventief. Hun zichtbare aanwezigheid in onze stad zal ongetwijfeld een grote meerwaarde betekenen in ons streven naar een net en veilig Izegem”, besluit burgemeester Maertens.