Vervoersmaatschappij deed in 2019 heel wat inspanningen en slaagde er zo in om 624 nieuwe chauffeurs aan te werven. Maar ook in 2020 en de komende jaren zijn er door de vergrijzing bij het personeel minstens evenveel nieuwe chauffeurs nodig. Chauffeur bij De Lijn is duidelijk een knelpuntberoep geworden”.

Rondvraag bij 300 gepensioneerde chauffeurs

De Vlaamse Vervoersmaatschappij deed daarom een bevraging bij alle chauffeurs die binnen het jaar op pensioen gaan. Ook alle chauffeurs die één jaar op pensioen zijn, kregen de vraag of ze willen inspringen wanneer er chauffeurs te kort zijn. ”In  totaal werden er driehonderd mensen bevraagd. Zeven van hen zijn ondertussen oproepbaar wanneer er dringend behoefte is aan chauffeurs. Op termijn komen er nog vier extra mensen bij. Het aantal dagen per week dat ze actief zijn, varieert omdat ze enkel worden opgeroepen op momenten dat er dringend een chauffeur nodig. De gepensioneerde chauffeurs worden als interim ingeschakeld”.

Aantal voorwaarden

Chauffeurs die opnieuw aan slag willen, dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. “Uiteraard moeten ze als buschauffeur bij De Lijn gewerkt hebben. Ze moeten daarnaast medisch geschikt zijn en dienen te beschikken over een rijbewijs D. De gepensioneerde chauffeurs hebben een goede staat dienst en voldoen aan de voorwaarden om een beroepsactiviteit uit te oefenen. Extra opleiding krijgen ze niet aangezien ze amper één jaar uit dienst zijn bij De Lijn.  Men wordt verloond volgens de barema’s van De Lijn waarbij men start in de aanvangsschaal. Belangrijk is dat alle anciënniteitsjaren meetellen en dat ze genieten van alle extra-legale voordelen waarop een interim medewerker recht op heeft”, weet Bert Maertens