“Dat de trajectcontroles nog niet werken, heeft deze keer niks te maken met het al lang beloofde ANPR Management System van de federale overheid dat nog steeds niet actief is. De beloofde trajectcontrole langs de N34 is ondertussen zelfs al geschrapt.  Tijdens een bezoek ter plaatse bleek dat het maximale traject er slechts 450 meter lang kon zijn. De minimumlengte voor een trajectcontrole is 500 meter. De voorziene trajectcontrole kon dus niet gerealiseerd worden”, weet Bert Maertens.

Trajectcontrole langs R31 eind dit jaar klaar

Voor de trajectcontrole langs de R31 tussen kilometerpunten 0,4 en 1,5 werd wel al opdracht gegeven aan een aannemer. “Gezien de doorlooptijd van een dergelijk project zes maanden bedraagt, zou de trajectcontrole in beide rijrichtingen eind dit jaar operationeel moeten zijn. De Vlaamse overheid investeert in deze locatie ongeveer 150 000 euro”, weet Maertens.

Andere dossier verlopen moeizaam

De twee andere resterende trajectcontroles in Oostende gaan minder goed vooruit. Het gaat om de geplande trajectcontroles langs de N33 tussen kilometerpunten 2,2 en 4,3 en langs de N318  tussen kilometerpunten 2,3 en 3,8. “Tijdens plaatsbezoeken werd duidelijk dat de huidige ANPR-camera’s voor trajectcontrole er niet gebruikt kunnen worden. Met een ander type zou dit wel kunnen. Het is echter nog wachten vooraleer de procedure tot het bekomen van een modelgoedkeuring is doorlopen. Zolang dit niet is afgerond, kunnen de camera’s nog ook niet besteld worden en kan er geen timing gegeven worden voor de verdere realisatie van de trajectcontroles. Wel zeker is dat de Vlaamse overheid garant staat voor de volledige financiering. De kostprijs van de beide systemen langs de N318 bedraagt 144 000 euro. Voor het gedeelte langs de N33 is wordt 150 000 euro voorzien”, besluit Bert Maertens.