De werken op de E403 situeren zich op kilometerpunt 47,8, ter hoogte van de brug over de spoorlijn L73 Lichtervelde-Deinze. Mits akkoord van Infrabel starten de werkzaamheden op de voorlaatste dag van de zomervakantie. Er wordt 7 op 7 dagen doorgewerkt. “In de eerste fase werkt de aannemer in de rijrichting van Brugge. Het verkeer komt dan op één rijstrook en gaat via de middenberm op het andere vak. Er wordt grote hinder verwacht van 6 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds, met files tot wel 15 kilometer lang. In de tweede fase wordt verder gewerkt in de rijrichting van Kortrijk. Ook hier wordt dezelfde verkeershinder verwacht”, weet Bert Maertens.