In 2017 vond de vierde editie van de Ecorace Challenge plaats op het kanaal Leuven-Dijle. Negen studententeams met leden uit de hele wereld gingen de uitdaging aan om een innovatief, performant en duurzaam vaartuig met alternatieve aandrijving te ontwikkelen. “Bij de eerste editie, in 2014, namen drie teams deel. Het groeiende deelnemersveld wijst erop dat de Ecorace Challenge goed onthaald werd in de academische wereld. Ook de bedrijfswereld was betrokken bij de wedstrijd: als sponsors, als leden van de jury enzovoort. Voor de waterwegbeheerders bood de wedstrijd de ideale gelegenheid om innovaties te stimuleren, en om deze innovaties te testen”, aldus Bert Maertens.

In 2018 werd de Ecorace Challenge echter niet georganiseerd. “De Vlaamse Waterweg nv stelde een ruime werkgroep samen om de toekomst van de Ecorace Challenge vorm te geven. Om hierbij ook ondernemers en bedrijven te betrekken, is er een afvaardiging voorzien van de netwerken Waterwegen en Zeekanaal vzw en vzw Netwerk de Scheepvaart. Tot slot neemt in deze opstartfase ook een externe transportexpert deel. Het eerste gezamenlijke overleg van deze werkgroep vindt deze zomer plaats”, zo weet Bert Maertens. In een volgende fase wordt ook de academische sector geconsulteerd. De KU Leuven en de U-Antwerpen bevestigden hiervoor reeds hun medewerking. Specifieke vertegenwoordiging uit de binnenvaartsector wordt nog gezocht.

Ik ben samen met minister Weyts en met De Vlaamse Waterweg nv overtuigd van het concept van de Ecorace Challenge. Een vernieuwde vorm moet zorgen voor een nieuw elan, zodat de innovatieve technieken meer aansluiten bij en betere ingang vinden in de binnenvaartsector. Daarnaast moet dit evenement een breder publiek kunnen bereiken om het belang van innovatie en van de binnenvaart bekend te maken”, zo besluit Bert Maertens.