In het kader van het Vlaamse Relanceplan investeert de Vlaamse Regering in 2021 335 miljoen euro in de vernieuwing en uitbreiding van fietsinfrastructuur in Vlaanderen. In West-Vlaanderen kunnen er 32 fietsprojecten putten uit die middelen. Twee projecten zijn gepland in de Vaartdijk Noord langs het kanaal Gent-Oostende.

Twee trajecten worden aansluitend uitgevoerd

Op twee verschillende plaatsen wordt de bestaande betonverharding  vervangen door nieuwe betonverharding. “Het gaat om een traject van één kilometer in Jabbeke vanaf de Stalhillebrug richting Nieuwege. De tweede zone betreft een traject van ongeveer 200 meter hoogte van het kruispunt met de Klemskerkestraat in Oudenbrug. Er worden ook aparte betonplaten hersteld in het traject tussen de Klemskerkestraat en Plassendale”, weet Maertens.

Beide dossiers worden momenteel voorbereid. De Vlaamse Waterweg dient nog een aannemer aan te stellen voor de uitvoering van de werken. Het is de bedoeling om de twee trajecten aansluitend uit te voeren en om de twee trajecten telkens in één fase uit te voeren. Voor het project in Jabbeke voorziet Vlaanderen 125 000 euro. Het project in Oudenburg wordt geraamd op 45 000 euro.

N-VA Jabbeke vraagt goede signalisatie tijdens de werken

Fractieleider Geert Orbie van N-VA Jabbeke reageert tevreden. Tegelijk benadrukt hij het belang van een goede signalisatie voor fietsers en lichte motorfietsen aan het begin van het traject vanaf de Cathilleweg in Stalhille  “In het verleden gebeurde het af en toe dat de wegversperring pas werd aangekondigd een eind verderop de Vaartdijk Zuid.  Fietsers moesten dan ofwel een behoorlijke omweg maken om de werken te omzeilen ofwel rechtsomkeer maken om in Stalhille het kanaal over te steken en aan de andere zijde van het Kanaal richting Oostende te fietsen.  Hetzelfde probleem doet zich trouwens ook voor wanneer men vanaf Plassendale westwaarts richting Brugge rijdt”.