Het verkeersknooppunt tussen Wevelgem en Gullegem is een zeer druk verkeerspunt door het op- en afrijden van zwaar vrachtverkeer. “Het afgelopen jaar gebeurden er twee dodelijke verkeersongevallen. Twee keer werd een fietser in de Gullegemstraat het slachtoffer van een dodehoekongeval met een vrachtwagen die afreed naar de A19 richting Ieper. De verkeerssituatie is er gevaarlijk voor fietsers omdat zij zich in dezelfde verkeersstroom als auto’s en vrachtwagens moeten bewegen”, weet Maertens.

Aparte groenregeling

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderneemt nu actie . “Fietsers worden langs de Koningin Fabiolastraat buiten de verkeerslichten gehouden en krijgen een aparte groenregeling. AWV denkt er over  na om vrijliggende fietspaden aan te leggen op de N343.  Daarvoor is  een omgevingsvergunning nodig.. De uitvoering moet bovendien afgestemd worden met de werken in het kader van de aansluiting A19-R8”, verduidelijkt Bert Maertens. Het dossier komt op de agenda van het Provinciale Commissie Verkeersveiligheid op 10 juni 2020. Een exacte timing en kostenraming voor de werken is er nog niet.