Kwart miljard extra investeringsmiddelen voor West-Vlaamse gemeenten

Door Bert Maertens op 1 oktober 2019, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken
Bert Maertens - Foto: Anne Deknock

WEST-VLAANDEREN – De 64 West-Vlaamse gemeentebesturen krijgen tijdens deze lokale bestuursperiode 245 miljoen euro extra middelen die ze kunnen investeren in hun gemeente. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ over en geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. De bijkomende financiering gebeurt bovenop het gemeentefonds, dat ook deze regeerperiode de groeivoet van 3,5 procent blijft behouden. Dat maakt Vlaams Parlementslid Bert Maertens (N-VA), onderhandelaar voor onder meer het domein Binnenlands Bestuur, vandaag bekend.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk kunnen investeren. “Dat komt niet alleen de inwoners van de gemeenten ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt Bert Maertens. “In West-Vlaanderen gaat het in totaal om liefst 245 miljoen euro. Elke West-Vlaamse gemeente gaat er door deze extra financiering stevig op vooruit. Ik roep daarom alle gemeentebesturen op om deze bijkomende budgetten te investeren in zaken die de gemeenten écht beter maken, zoals fietspaden en veilige wegen, energiezuinige gebouwen, bebossing en groene ruimte. De extra middelen spenderen aan de aanwerving van meer personeel of de eigen werking kan echt geen optie zijn.”   

Overname helft responsabiliseringsbijdrage

Vlaanderen neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ over. Voor de West-Vlaamse gemeenten levert dit in totaal 158 miljoen euro op. De pensioenen van de statutaire ambtenaren worden in principe betaald door de bijdragen op de lonen van de nog werkende statutairen. Dat zijn er echter steeds minder, waardoor de bijdragen meestal niet voldoende zijn om de pensioenfactuur te dekken. Daarom betaalt het gros van de gemeenten een responsabiliseringsbijdrage aan de federale overheid. 

Bert Maertens: “De pensioenfactuur van de ambtenaren is voor de gemeenten vandaag een bijzonder zware dobber. Door de vergrijzing van het statutaire ambtenarenkorps wordt die problematiek alleen maar groter. De Vlaamse regering gooit de gemeenten nu een zeer welgekomen reddingsboei. Daar ben ik zelf, ook als burgemeester van de stad Izegem, uiteraard zeer blij om.”

Open ruimte

Bovenop de overname van de helft van de responsabiliseringsbijdrage komt er nog een pak bijkomende centen naar de gemeenten omwille van de open ruimte die ze bezitten en moeten onderhouden. “Zeker in West-Vlaanderen, met talrijke plattelandsgemeenten met veel landbouwgebied en open ruimte, passeren veel gemeenten daardoor nog eens stevig langs de kassa. Het is nu aan de gemeentebesturen om te beslissen waar ze het extra geld aan besteden. Ik reken op een pak meer investeringen die de inwoners echt ten goede komen”, besluit Bert Maertens.  

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is