“Door dit project wordt de N8 tussen de E40 en de Vinkembeek straks een pak veiliger. Langs de hoofdweg worden er ventwegen aangelegd, voor fietsers en lokaal verkeer. Landbouwverkeer kan niet meer rechtstreeks de gewestweg oprijden. Fietsers worden afgescheiden van het autoverkeer door een groene zone met een gracht of beplanting”, verduidelijkt Bert Maertens.

Onteigeningen bijna allemaal gerealiseerd

Momenteel loopt de procedure voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Parallel werkt AWV het aanbestedingsdossier uit met als doel nog dit jaar de werken aan te besteden en vast te leggen. “Dan zou in principe de eerste spadesteek in het voorjaar van 2022 moeten volgen”, weet Bert Maertens. ”In totaal zijn er 700 werkdagen voorzien. Er wordt gewerkt in twee fases met een opsplitsing in een noordelijk en zuidelijk deel, met de Krommegracht als fysieke grens.”  Voor het project zijn er ook 92 onteigeningen nodig. Intussen zijn 89 innemingen gerealiseerd voor een totale vergoeding van 8,67 miljoen euro. De laatste drie onteigeningen bij één en dezelfde eigenaar zullen gebeuren via een gerechtelijke procedure.

N-VA Veurne reageert opgetogen

Voorzitter André Cambier van N-VA  Veurne is tevreden met de herinrichting van de Ieperse Steenweg. “Het was voormalig provincieraadslid Wouter Vanlouwe die het voorstel voor een tracé met drie alternerende rijstroken meermaals op tafel legde tijdens voorafgaande infovergaderingen. Dit is niet alleen praktischer maar zorgt ook voor meer verkeersveiligheid . Ook de aanleg van ventwegen komt tegemoet aan de verzuchtingen van het lokale landbouwverkeer en verhoogt de veiligheid van de fietsers. Hopelijk wordt ook de rest van het traject langs de N8 tussen Ieper en Veurne binnenkort gemoderniseerd.”