Mogelijk in Antwerpen

In verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen is het al mogelijk om de as van een overledene in een biologisch afbreekbare urne toe te vertrouwen aan een rivier. “De Stad Antwerpen richtte hiervoor een locatie in aan de Scheldekaaien. Ook in Temse is het al mogelijk, en andere steden en gemeenten, zoals Dendermonde, onderzoeken wat er mogelijk is”, aldus Vlaams parlementslid Peter Wouters

Asbezorging onder voorwaarden

Vanzelfsprekend zijn er bepaalde voorwaarden. Zo moet De Vlaamse Waterweg NV, de ‘uitbater’ van de Vlaamse rivieren, toestemming geven. “Het scheepvaartverkeer mag niet gehinderd worden. Als de asbezorging plaatsvindt op een locatie die door de waterwegbeheerder beheerd wordt, moet er een administratieve kost worden betaald. Ook zijn niet-oplosbare urnen niet toegestaan, wegens het risico op schadegevallen bij het scheepvaartverkeer”, verduidelijkt Bert Maertens.