Bert Maertens pleitte in het parlement veelvuldig voor een passende compensatie voor abonnementhouders die door de lockdown hun abonnement niet ten volle konden benutten. “Denk maar aan studenten die verplicht afstandsonderwijs moeten volgen, maar zeker ook thuiswerkers en mensen die in tijdelijke werkloosheid werden geplaatst. Ik vond het gepast dat reizigers hun betaald abonnement zelf konden schorsen en verlengen voor de tijd van die schorsing. De Lijn kwam in oktober vorig jaar met de zogenaamde pauzeknop op de proppen, met een pauze van in totaal hoogstens 20 dagen.”

Positieve evaluatie

Het is voorlopig niet duidelijk of het initiatief wordt verlengd of herhaald. De eerste evaluatie is alvast positief. “Het initiatief blijkt een gunstige impact te hebben op het imago van De Lijn. Meer dan de helft van de Vlamingen  erkent dat De Lijn haar bezorgdheid toont en luistert naar de noden van de reizigers. De vraag naar flexibele vervoerformules en oplossingen op maat leeft duidelijk. Het registratieproces is wel nog te omslachtig en de reiziger verlangt een groter aantal toegelaten pauzedagen. Volgens de minister wil De Lijn deze aandachtspunten meenemen bij de verdere ontwikkeling van nieuwe, meer flexibele en gepersonaliseerde abonnementsformules in de toekomst”, aldus Maertens.

Op dit moment zijn er per abonnee gemiddeld 10,4 pauzedagen ingevoerd. Dat aantal stijgt zeker nog, want reizigers kunnen nog tot 2 april pauzedagen inplannen. Het terugbetaalbedrag bedraagt momenteel in totaal 130.795 euro. De Lijn neemt na 2 april contact met de reizigers en stort vervolgens het juiste bedrag terug.