Uit cijfers van De Lijn blijkt dat er in 2019 33.748 boetes werden uitgeschreven voor een overtreding van type 1, nl. het  zwartrijden of ongepast gedrag. 21.097 mensen kregen dan weer een type 3-boete voor het vertragen van een voertuig, het in- of uitstappen uit een voertuig dat niet stilstaat of het vervalsen van een vervoerbewijs. Maertens: “Tenslotte waren er 970 boetes van type 2. Dit betekent dat deze reizigers voor de tweede keer binnen het jaar hun abonnement niet bij zich hadden of vergaten hun MOBIB-kaart te registreren. Voor al deze boetes werd een bedrag gevorderd van 4.575.674 euro”.

40 % minder controles dan in 2018

Opvallend is dat het aantal controles in 2019 met 40 % daalde in vergelijking met 2018. "Volgens De Lijn ging het om een tijdelijke daling aangezien de werking van lijncontrole werd gereorganiseerd en gecentraliseerd. Deze reorganisatie moet leiden tot  een meer  correcte en gerichte inzet van de lijncontroleurs waardoor de uitgevoerde controles in de loop van 2020 weer toenemen”, weet Bert Maertens.

De cijfers van De Lijn tonen verder aan dat er procentueel meer zwartrijders zijn op tramlijnen.De meeste zwartrijders werden betrapt op de lijn Gent-Flanders Expo-Evergem (1891), Zwijnaarde-Melle Leeuw (1640) en Ledeberg-Gent UZ (1578). Op de kusttram tussen De Panne en Knokke waren er dan weer 1528 mensen die betrapt werden op zwartrijden. Maertens geeft nog mee dat er  vorig jaar 5 352 meldingen  van agressie waren  waarvan 130 tegen de controleurs van De Lijn gericht.