Het project is opgenomen in het geïntegreerd investeringsprogramma 2020 voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Alle voorbereidende stappen zijn ondertussen  gebeurd. Het dossier is volledig klaar voor aanbesteding en werd goedgekeurd op de raad van bestuur van De Lijn. Het project kost 5,3 miljoen euro en wordt volledig gefinancierd door Vlaamse vervoermaatschappij.

“Door deze spoorvernieuwing zal de berijdbaarheid van het tramspoor verbeteren en het comfort voor de reizigers verhogen. De verkeersveiligheid voor zowel het tram- en wegverkeer als voor voetgangers zal beter worden. De perrons worden aangepast en zo ingericht dat ze ook toegankelijk zijn voor reizigers met een fysieke beperking”, besluit Bert Maertens.