Besparing van 500.000 kilometers

Sinds de oprichting bezocht het adviesbureau 300 individuele bedrijven. Dat leidde tot de uitwerking van 75 concrete business cases, waarvan de helft betrekking heeft op de binnenvaart. “Negen van die cases zijn intussen weerhouden en geïmplementeerd, waardoor op jaarbasis meer dan een half miljoen vrachtwagenkilometers worden bespaard”, zegt Vlaams Parlementslid Maertens.

Binnenvaart als alternatief

Daarnaast werden twee ‘community's’ in het leven geroepen, waarbij vanuit de afvalsector en de sector van de bouwmaterialen specifiek naar de binnenvaart wordt gekeken als meest voor de hand liggende alternatieve vervoersvorm. Daar komen dit jaar nog twee community's bij. “Multimodaal.Vlaanderen treedt hierbij op als oprichter, facilitator en bezieler van projecten die leiden tot efficiënter en duurzamer vervoer. Samenwerking en de bundeling van goederenstromen staan daarbij centraal”, besluit Bert Maertens.