De afgelopen zes jaar hebben wij met een sterk N-VA-team de stad krachtig bestuurd. We zetten financieel orde op zaken en bouwden de veel te hoge stadsschuld af met 25 procent, zonder evenwel de belastingen te verhogen. We breidden de dienstverlening van de stad uit en we konden heel wat nieuwe projecten realiseren. Maar ons werk is zeker nog niet af. Wij willen een nog mooiere stad waar iedereen trots op is, waar je de beste hulp en steun krijgt, waar je veilig op weg kan en waar wel elke dag iets leuks te beleven valt”, zegt burgemeester Bert Maertens.

De Izegemnaars samenbrengen

De N-VA wil dat elke Izegemnaar kan genieten van de mooie plekjes in de stad en er andere mensen kan ontmoeten. De plannen voor een nieuwe stadswijk met woningen, de bibliotheek en de kunstacademie in Baertshof en de Kasteelstraat zijn al langer bekend. De N-VA wil er bijkomend ook het dienstencentrum voor senioren onderbrengen. De uitvoering van die plannen zal meteen de grootste budgettaire uitgave betekenen tijdens de volgende bestuursperiode.

We vernieuwen de dorpskernen van Emelgem en Kachtem en leggen de Melkmarkt opnieuw aan. Op de vrijgekomen ruimte aan het voormalig Maria Rustoord en Ten Bos op de Bosmolens richten we een aantrekkelijk park in voor jong en oud, met speel- en sporttoestellen, volkstuintjes en picknickruimte. Iets dergelijks realiseren we ook in het park van de Paters Kapucijnen. Daar plannen we ook een buurtgebouw voor activiteiten en verenigingen”, gaat Bert Maertens verder. “Izegem Strand wordt een heerlijke ontmoetingsplek aan het water. We transformeren het plein aan de Dam en Wandel op de Mandel langs het kanaal na de knip van de Noordkaai tot een groen plein voor allerlei activiteiten, en een rustpunt voor fietsers. We maken er ook ruimte voor een veilige fietsverbinding van en naar de centrumbrug.

De N-VA wil daarnaast een investeringsplan voor zitbanken en vuilnisbakken en plant initiatieven om het groenonderhoud en netheid in de stad verbeteren.

Elke Izegemnaar de beste hulp en steun bieden

Bert Maertens: “Wie het moeilijker heeft moet door de stad goed geholpen worden. We willen de kwaliteit van onze zorgfaciliteiten voor ouderen verder versterken. Zo moet het dienstencentrum ook in de deelgemeenten en wijken voor meer activiteiten zorgen. We stellen buurtwelzijnswerkers aan die eenzame, arme en zorgbehoevende Izegemnaars opsporen en hen de gepaste hulp kunnen bieden. We maken van de aanpak van kinderarmoede een prioriteit en realiseren extra kinderopvang en noodopvang in de huidige gebouwen van het OCMW in de Kokelarestraat.

Veilig op weg in de stad

Veiligheid is en blijft voor de partij een absolute prioriteit. De uitvoering van een groot fietsplan, met onder meer 15 kilometer nieuwe fietswegen, veilige fietsenstallingen en een beloningssysteem voor fietsende schoolkinderen moet meer Izegemnaars op de fiets krijgen. “We pleiten ook voor een inhaalbeweging in het vernieuwen van onveilige en gebrekkige voetpaden. Trager verkeer dwingen we af door de weginfrastructuur aan te passen. De politiepost in Izegem willen we verder versterken zodat de politie meer zichtbaar is op straat”, stelt de burgemeester.

Bruisende stad

Izegem leeft door de vele verenigingen, de vrijetijdsinfrastructuur en de talrijke evenementen. Die sterkte die de stad vandaag heeft willen de burgemeester en zijn team nog vergroten. Sport blijft daarbij erg belangrijk. Er moet meer ruimte komen voor sport in sporthallen, door samenwerking met de Izegemse scholen. Er komen nieuwe kunstgrasvelden op het sportcentrum in Emelgem en in Izegem. In een toekomstplan voor de vernieuwing van het zwembad en de sporthallen staat het behoud van een buitenzwembad met ligweide buiten kijf.

Bert Maertens: “Iedereen kent de verouderde toestand van feestzaal ISO. Daarom pleiten wij voor een nieuwe evenementenhal voor fuiven, feesten, beurzen en andere grote activiteiten. We bouwen ons museum Eperon d’Or verder uit als onze grootste toeristische troef, samen met onze kwaliteitsvolle horeca in de stad. We zetten verder in, onder andere met premies voor handelaars, op winkelen in onze handelskernen.” 

De afgelopen jaren kwam er heel wat nieuwe en vernieuwde speelruimte in Izegem. De N-VA gaat verder op die ingeslagen weg en zorgt specifiek ook voor speeltoestellen voor kinderen met een beperking en buurtsportinfrastructuur in de wijken.

We hebben de komende jaren dus heel wat in petto. De verandering in Izegem, onder impuls van de N-VA, is zeer zichtbaar. Maar ons werk is nog lang niet af. Met een hechte ploeg, allemaal betrokken en enthousiaste Izegemnaars, willen wij de verandering graag blijven garanderen. Als uw motor van krachtig bestuur”, besluit de burgemeester.

Onderwerpen