Lokale regeling

Sinds de jaren zeventig kunnen mandatarissen politiek verlof nemen voor de uitoefening van hun mandaat. Dat geldt ook voor lokale verkozenen. Vanaf 2019 integreren gemeente- en OCMW-raad, met enkele belangrijke wijzigingen binnen het lokaal bestuur als gevolg. Een gemeenteraadslid wordt tegelijk ook OCMW-lid. Daarnaast komt er in elk OCMW een bijzonder comité voor de sociale dienst. “Voor de leden van dat bijzonder comité die geen raadslid zijn, bestaat er op vandaag geen regeling voor politiek verlof”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens.

Geen cumul van politiek verlof

Omdat een gemeenteraadslid van rechtswege lid is van de OCMW-raad, worden de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad in beginsel op dezelfde dag georganiseerd. “Daarom vinden we het niet wenselijk dat het raadslid het bestaande politiek verlof dat aan beide ambten is toegekend, kan cumuleren”, zegt Vlaams Parlementslid Maertens. Dat alles geldt uiteraard ook voor mensen die in het onderwijs werken.

Met deze decreten willen we duidelijkheid scheppen voor onze mandatarissen die binnen twee weken een mandaat opnemen. Zij kunnen nu ook tijd vrij maken om hun mandaat op een ernstige en goede wijze te kunnen uitoefenen.”, besluit Bert Maertens.