Zoals reeds bekend trekt Sander Loones de Kamerlijst voor N-VA in West-Vlaanderen. Yngvild Ingels uit Menen, een nieuwkomer in de politiek, wordt zijn running mate op de tweede plaats. De top zeven wordt vervolledigd door Björn Anseeuw, uittredend Vlaams Parlementslid en schepen in Oostende (plaats 3), Koenraad Degroote, Kamerlid en burgemeester van Dentergem (4), Brugs Kamerlid An Capoen (5), Roeselaars Kamerlid Brecht Vermeulen (6) en Dimitry Soenen, kersvers schepen in Ieper (7). Daphné Dumery, de kersverse burgemeester van Blankenberge wordt co-lijstduwer, samen met Jean-Marie Dedecker, die als onafhankelijke kandidaat de N-VA-lijst versterkt.

Ook voor het Vlaams Parlement waren de kopman- en kopvrouw reeds bekend: Vlaams volksvertegenwoordiger en Izegems burgemeester Bert Maertens is lijsttrekker en nieuwkomer Maaike De Vreese uit Brugge komt op de tweede plaats. Op de derde plaats komt Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen in Kortrijk Axel Ronse, gevolgd door Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van De Haan (plaats 4). Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser staat op de vijfde plaats, Gijs Degrande, gewezen schepen in Beernem op zes, huidig Kamerlid Rita Gantois uit Koksijde op zeven en Iepers schepen Eva Ryde op acht. Vlaams parlementslid Danielle Godderis-T'Jonck uit Alveringem duwt de Vlaamse lijst.

Chette gev’n. Voluit gaan voor West-Vlaanderen. Dat is onze belofte. We trekken naar de kiezer met heel wat politieke ervaring, aangevuld met nieuwe talenten. Zo sluiten we aan op de traditie van Geert Bourgeois die jong talent steeds kansen gaf om zich te bewijzen. We zijn bijzonder tevreden om met een enthousiaste, vernieuwde én politiek ervaren groep topkandidaten naar de kiezer te kunnen trekken. De N-VA geeft jong talent graag kansen en ook in West-Vlaanderen bewijzen we dat opnieuw. Tegelijk sturen we een pak politieke ervaring naar het front, of het nu als parlementslid, burgemeester, schepen of als kabinetsadviseur is. We gaan stevig campagne voeren, van Knokke-Heist tot Heuvelland en van Avelgem tot De Panne. We gaan zo veel mogelijk West-Vlamingen er van overtuigen dat alleen met een stem voor de N-VA dit land en Vlaanderen vooruit zal blijven gaan”, zeggen lijsttrekkers Sander Loones en Bert Maertens in koor. 

Kamer

Lijsttrekker Sander Loones (40 jaar, Koksijde) was van 2014-2018 Europees Parlementslid. Hiervoor was hij actief op het studiebureau van de federale Dienst Vreemdelingenzaken en op  de N-VA-studiedienst. In het Europees Parlement spitste hij zich toe op migratie en de Europese begroting. Begin november 2018 werd Sander federaal minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de regering-Michel I, tot die regering viel over het VN-migratiepact.

Sociologe Yngvild Ingels (plaats 2, 40 jaar, Menen) ging na een eerste werkervaring in een Rode Kruis-opvangcentrum aan de slag bij het federaal Crisiscentrum als projectleider noodplanning en crisisbeheer. In 2014 werd ze adviseur crisismanagement en later directeur Binnenlandse Zaken op het kabinet van voormalig Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Na zijn studies verpleegkunde werkte Björn Anseeuw (plaats 3, 42 jaar, Oostende) vier jaar in het AZ Sint-Jan in Brugge en ging daarna aan de slag als thuisverpleger. In 2010 zette hij de stap naar de politiek en werd parlementair medewerker. In 2014 werd hij verkozen als Vlaams Parlementslid, waar hij zich toespitst op de domeinen wonen en geestelijke gezondheid. Sinds begin dit jaar is Björn ook eerste schepen in zijn stad Oostende.

Koenraad Degroote (plaats 4, 59 jaar, Dentergem) studeerde in 1982 af aan de rechtenfaculteit in Gent. In datzelfde jaar werd hij voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid in de fusiegemeente Dentergem en startte hij zijn advocatenpraktijk aan de balie in Kortrijk. Sinds 1989 is Koenraad onafgebroken burgemeester van Dentergem. In 2010 werd Koenraad verkozen als federaal Kamerlid, waar hij zich sindsdien toelegt op justitie- en politiedossiers.

Na haar studies geneeskunde ging An Capoen (plaats 5, 36 jaar, Brugge) aan de slag als pathologe in het ziekenhuis van Veurne. In 2014 werd An verkozen  tot federaal volksvertegenwoordiger. In de Kamer volgt An voornamelijk buitenlandse zaken en gezondheidszorg op.

Tijdens zijn studentenjaren werd Brecht Vermeulen (plaats 6, 49 jaar, Roeselare) overtuigd Vlaams-nationalist. Na zijn studies was hij eerst adjunct-directeur en daarna directeur van sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel. Hij bleef dit tot juni 2012. Dat jaar stapte hij in de actieve politiek. Hij werd verkozen als gemeenteraadslid en in 2014 werd hij Kamerlid. Hij is er onder meer voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken.

Dimitry Soenen (plaats 7, 37 jaar, Ieper) is sinds enkele weken schepen in zijn stad Ieper. Hij is er bevoegd voor jeugd, musea, digitalisering en smart city. Beroepshalve is Dimitry projectmanager in een IT-bedrijf.

Co-lijstduwer Daphné Dumery (plaats 15, 45 jaar, Blankenberge) mag zich sinds kort de eerste vrouwelijke burgemeester van Blankenberge noemen. Ze studeerde Criminologie en Rechten en is sinds 2010 volksvertegenwoordiger in de Kamer, voor ze vooral actief is rond thema’s als arbeidsmigratie, de hervorming van justitie en de visumwetgeving.

Vlaams Parlement

Na zijn studies (Licentiaat Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent en Master in Overheidsmanagement en Beleid aan de KU Leuven) startte Bert Maertens (lijsttrekker, 37 jaar, Izegem) in september 2004 zijn professionele loopbaan op het kabinet van toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois, eerst als raadgever Bestuurszaken, later als woordvoerder. In 2010 werd hij Kamerlid; sinds 2014 is hij Vlaams volksvertegenwoordiger, waar hij zich toelegt op de beleidsdomeinen mobiliteit, bestuurszaken en binnenlands bestuur. In 2013 werd hij burgemeester van Izegem, een opdracht die hij de komende zes jaar met zeer veel ambitie verderzet.

Criminologe Maaike De Vreese (plaats 2, 34 jaar, Brugge) werkt sinds 2008 bij de federale Dienst Vreemdelingenzaken. Ze ondersteunde als expert de politie en inspectiediensten op het terrein bij operationele acties rond illegale tewerkstelling, mensenhandel en –smokkel. In 2014 startte Maaike op het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken als veiligheidsadviseur, waar ze onder meer bevoegd was voor de aanpak van transmigranten.

Axel Ronse (plaats 3, 37 jaar, Kortrijk) groeide op in Varsenare en woont al een aantal jaar in hartje Kortrijk. In 2005 studeerde hij af als licentiaat filosofie; in 2016 behaalde hij een MBA aan de Vlerick Business School. Sinds 2014 zetelt Axel in het Vlaams Parlement en staat hij er gekend als de N-VA-arbeidsmarktspecialist. Sinds januari 2019 is hij ook schepen van cultuur in Kortrijk. Voor hij in de politiek stapte was hij directeur bij UNIZO.

Na zijn studies Germaanse Filologie en Pers- en Communicatiewetenschappen ging Wilfried Vandaele (plaats 4, 59 jaar, De Haan) aan de slag bij onder meer het Algemeen-Nederlands Congres en de Vlaamse Milieumaatschappij. Sinds 1988 is hij gemeenteraadslid in De Haan, en sinds enkele weken is hij er burgemeester. Van 1994 tot 2009 was hij provincieraadslid en sinds 2009 is Wilfried lid van het Vlaams Parlement, waar hij actief is in onder meer de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie en in de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Cathy Coudyser (plaats 5, 49 jaar) is geboren en getogen in Knokke-Heist. De regentes Frans-Geschiedenis-Economie maakte na een korte periode in het onderwijs de overstap naar de financiële wereld als adviseur sparen en beleggen bij KBC. Sinds 2013 is ze gemeenteraadslid in Knokke-Heist. In november 2012 legde ze de eed af als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Sinds 2014 is Cathy Vlaams Parlementslid, waar ze actief is in de beleidsdomeinen  cultuur, erfgoed en toerisme.

Gijs Degrande (plaats 6, 37 jaar, Beernem) richtte in 2008 N-VA Beernem op en was er van 2013 tot 2018 eerste schepen, bevoegd voor openbare werken, cultuur en jeugd. Hij werkt sinds 2007 op de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement, waar hij zich als inhoudelijk medewerker toelegt op buitenlandse zaken, toerisme, inburgering en radicalisering.

.Rita Gantois (plaats 7, 60 jaar, Koksijde) is sinds 1994 actief in de lokale politiek in Koksijde, waar ze eerst OCMW-voorzitter was en sinds 2000 gemeenteraadslid is. In 2016 werd Rita schepen van cultuur, erfgoed en archiefwezen, musea en monumentenzorg, internationale samenwerking, zelfdodingspreventie en geestelijke gezondheidszorg, tot eind vorig jaar. In 2014 werd ze verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar ze zich focust op landbouwdossiers.

Eva Ryde (plaats 8, 34 jaar, Ieper) studeerde pedagogie en was een tijd werkzaam in de bijzondere jeugdzorg. Ze is sinds 2007 gemeenteraadslid voor de N-VA en sedert 2013 schepen in haar stad Ieper, waar ze tijdens deze bestuursperiode bevoegd is voor welzijn, senioren, onderwijs en financiën.

Lijstduwster Danielle Godderis-T'Jonck (63 jaar, Alveringem) kreeg politiek met de paplepel mee. Ze studeerde af als ziekenhuisverpleegster en kon onmiddellijk aan de slag in de thuisverpleging bij het Wit-Gele Kruis. Ze is ook gewezen docente verpleegkunde aan de Hogeschool West-Vlaanderen. Na een doortocht in de Alveringemse OCMW- en gemeenteraad werd ze in 2009 Vlaams Parlementslid. Ze focust zich in het parlement vooral op preventieve gezondheidszorg, eetstoornissen en ouderenzorg. 

Onderwerpen