Vorig jaar gebeurden in West-Vlaanderen 1555 letselongevallen met minstens één fietser. Daarbij vielen er tien dodelijke slachtoffers. In 2020 waren er 1535 letselongevallen bij fietsers en vielen er maar liefst twintig doden te betreuren. Dat cijfer moet volgens de N-VA drastisch omlaag. De partij stelde daartoe in Lendelede enkele concrete maatregelen voor. “Zo roepen we alle West-Vlaamse politiezones op om tijdens de komende maanden frequent controle uit te oefenen op het gebruik van correcte fietsverlichting. Wie 16 of jonger is en een overtreding begaat, bieden we een verkeersles aan”, stelt Kamerlid Yngvild Ingels uit Menen.

Dynamische verlichting op jaagpaden

Steeds meer lokale besturen beslisten de voorbije maanden om de straatverlichting te doven. “Uiteraard begrijpen we de budgettaire overwegingen van de gemeentebesturen. Maar we roepen hen wel op om de verlichting indien mogelijk te laten branden in fietstunnels, op bruggen en op gevaarlijke punten voor fietsers. Ook op jaagpaden wil onze partij dynamische en intelligente LED-verlichting. Jaagpaden worden vaak gebruikt door fietsers voor woon-werkverkeer. Jammer genoeg is er meestal nauwelijks  of geen verlichting, hoewel de Vlaamse Waterweg als beheerder van de jaagpaden wel degelijk bereid is om die toe te laten”, gaat Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse uit Kortrijk verder.

Nieuwe fietsprojecten realiseren met Vlaamse subsidies

De N-VA’ers roepen de steden en gemeenten ook op om maximaal te investeren in veilige fietsinfrastructuur en daarvoor gebruik te maken van talrijke subsidies van de Vlaamse overheid. Vlaams parlementslid Bert Maertens: “De Vlaamse regering investeert deze regeerperiode een recordbedrag in projecten die de  fietsveiligheid ten goede komen. Nooit waren er meer Vlaamse subsidies voor gemeenten die fietspaden aanleggen of de fietsroute naar school en de schoolomgeving veiliger maken. We roepen lokale beleidsmakers op om daar maximaal gebruik van te maken en te blijven investeren in meer fietsveiligheid.”

Zwaar verkeer uit dorpskern weren

Gudrun Debrabandere, fractieleidster van N-VA Lendelede verwacht dat de gemeente Lendelede nog meer investeert in fietsveiligheid. “De focus moet daarbij liggen op projecten die de veiligheid verhogen in de schoolomgevingen en op de routes richting de verschillende scholen. Het gemeentebestuur moet volop gebruik maken van de middelen die Vlaanderen daarvoor vrijmaakt. Tijdens de actie viel ook het vele zwaar verkeer op dat doorheen onze dorpskern raast. Ook daar verwachten we een afdoend antwoord op”.

Opleiding elektrisch fietsen

Verder pleit N-VA West-Vlaanderen er voor om bestaande fietspaden vergevingsgezind te maken en er zo voor te zorgen dat een stuurfout niet meteen tot een letsel leidt. Bij de herinrichting van kruispunten moet een lichtenregeling met vierkant groen altijd overwogen worden. Bij vierkant groen krijgen alle fietsers en voetgangers vanuit verschillende richtingen tegelijk groen licht, terwijl auto’s moeten wachten. Tenslotte wil de N-VA ook in elke gemeente een opleiding elektrisch fietsen organiseren. “Steeds meer mensen gebruiken een e-bike, maar hebben die niet altijd perfect onder controle. Daardoor hebben ze meer kans op ongevallen. Door de aandacht te vestigen op de verschillende aspecten inzake elektrisch fietsen, moet het aantal letselongevallen bij gebruikers van elektrische fietsen en speed pedelecs dalen”, besluit Bert Maertens.

Voorstellen worden ook in andere gemeenten uitgerold

Regiovoorzitter van N-VA Kortrijk-Roeselare-Tielt en provincieraadslid Johan Depoorter blikt tevreden terug op de actie. “De honderden fietslichtjes waren in een mum van tijd uitgedeeld. Ook de vele scholieren in Lendelede waren blij met de extra fietsverlichting. Voor de N-VA is en blijft fietsveiligheid belangrijk en daarom is deze actie slechts een startpunt. Onze voorstellen om het aantal ongevallen met fietsen te verminderen, gaan we nu ook in andere gemeentes uitrollen”.